Μετρώντας …σωστά!!! (α)

Πολλὲς φορές, σὲ διάφορα ἀναγνώσματα, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους κάθε φορά, διεπίστωνα «φουσκωμένους» ἀριθμοὺς γιὰ τὸ φερόμενον ὡς …«ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων» ἀπὸ τὴν Γερμανία τοῦ Χίτλερ.
Θὰ μποροῦσα πολὺ ἁπλᾶ νὰ τὸ ἀμφισβητήσω ἐν τελῶς, ἀλλὰ καλῇ τῇ θελήσει, γιὰ νὰ γίνῃ διάλογος, δὲν τὸ κάνω.
Ἄλλως τέ… Τὸ θέμα μας δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ἦταν ἤ ὄχι ὁλοκαύτωμα οἱ τόσοι νεκροί, ἀλλὰ τὸ πόσοι πραγματικὰ ἦσαν αὐτοὶ οἱ νεκροί, τὸ ποῦ ἦσαν, τὸ ποιοὶ ἦσαν, τὸ ποιοὶ ἀπεφάσισαν τὸν θάνατό τους, τὸ ἐὰν ἀπεφάσισαν πράγματι κάποιοι γιὰ τὸν θάνατό τους, τὸ ἐὰν αὐτοὶ ποὺ τὸ ἀπεφάσισαν εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ μᾶς τὸ προπαγάνδισαν, τὸ ποιοὶ στὴν πραγματικότητα τὸ διέπραξαν, τὸ ἐὰν χρησιμοποιήθηκε γιὰ λόγους προπαγάνδας καὶ τὸ ἐὰν πλήρωσαν ἤ ὄχι οἱ πραγματικοὶ ἔνοχοι.

Κάθε φορὰ ποὺ κάποιος ἐρευνητὴς καταπιάνεται μὲ τὸ ὁλοκαύτωμα …ζαλίζεται.
Ὄχι μόνον ἀπὸ τὶς ἀνακρίβειες τῶν περιγραφῶν ἀλλὰ κι ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ αὐξομειώνονται, ἀναλόγως τοῦ πόσο …«διαβασμένος» εἶναι ὁ συντάκτης τῶν κειμένων καὶ τῶν περιγραφῶν.
Στὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ παράδειγμα, τὴν μία διαβάζουμε γιὰ 45.000 ἐβραίους, πρὸ τῆς ἐλεύσεως τῶν Γερμανῶν, τὴν ἄλλην γιὰ 55.000, τὴν παρ΄ ἄλλην γιὰ 70.000… Μετὰ ξαναδιαβάζουμε διαφορετικὲς αὐξομειώσεις, ἀπὸ ἄλλους καὶ τελικῶς καταλήγουμε νὰ διαβάζουμε γιὰ …χιλιάδες ἑβραίους ποὺ ὅμως ὁ ἀριθμός τους παραμένει ἄγνωστος…
Κι αὐτὰ εἶναι τὰ λιγότερα.
Γιὰ νὰ ξεκινήσουμε ὅμως νὰ μετρᾶμε θύματα θὰ πρέπη νὰ μάθουμε τὸ πόσοι ἦσαν πρὸ τῆς ἐλεύσεως τῶν Γερμανῶν οἱ ἑβραῖοι τῆς Εὐρώπης, πόσοι ἐπέστρεψαν ἀλλὰ καὶ πόσοι …ἀλλαξοδρόμησαν πρὸς τὸ Ἰσραήλ.

Ἐὰν συλλογισθοοῦμε τὸ μέγεθος τῶν ἐγκλημάτων ποὺ συνέβησαν κατὰ τὸν 20ον αἰῶνα, τότε αὐτομάτως θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ πραγματικοὶ ἐμπνευστὲς καὶ ἔνοχοι οὐδέποτε πλήρωσαν τὸ παραμικρό.
Οἱ Γερμανοὶ γιὰ παράδειγμα ἔχουν πληρώσει τρισεκατομμύρια στοὺς ἑβραίους μὰ ἄλλος λαὸς ποὺ νὰ ἔλαβε κάποιου εἴδους ἀποζημίωσιν, γιὰ ζημίες ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, δὲν ὑπάρχει, ἀκόμη κι ἐὰν πραγματικὰ ὁλοκαυτώματα γράφῃ στὴν ἱστορία του.
Οὔτε φυσικὰ καὶ οἱ Γερμανοὶ ἀπῳζημιώθησαν ἀπὸ τοὺς ….«συμμάχους» γιὰ τὰ ὁλοκαυτώματα ποὺ ὑπέστησαν.

Τὰ στοιχεῖα ποὺ …κλονίζουν τὴν …«πραγματικότητα» τοῦ …ὁλοκαυτώματος ἀμέτρητα.
Μπορῶ ὅμως νὰ παραθέσω μερικὰ ἀπὸ τὰ ὅσα ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος τὰ τελευταία χρόνια, ποὺ σκοπίμως καὶ μεθοδικῶς ἡ ἐπίσημη γραμμὴ τῆς προπαγάνδας (βιομηχανία ὁλοκαυτώματος λέγεται, ποὺ ἀποφέρει πολὺ χρῆμα στοὺς ἐμπλεκομένους!!!) ἀρνεῖται νὰ συμπεριλάβῃ στὶς …προσθαφαιρέσεις της.

Συζητᾶμε γιὰ μίαν «βιομηχανία» ποὺ συνδέεται μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς βρωμιές, ποὺ συμβαίνουν στὸν πλανήτη, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, μὲ πολλῶν εἰδῶν γενοκτονίες στὰ πεπραγμένα της καὶ μὲ ὅλον τὸν πολιτικό, τὸν δημοσιοκαφρικὸ καὶ κάποιες φορὲς τὸν δικαστικὸ κόσμο, παγκοσμίως, στὶς διαταγές της.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι γνωστά, λίγο ἔως πολύ…
Ὅπως εἶναι φυσικὰ γνωστὲς καὶ οἱ ἐδῶ κατάντιες τῆς …πολιτείας μας.
Δῆλα δή… Ὅταν ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς …«δικῆς μας» πολιτείας, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τὶς σιωνιστικὲς ἀρχὲς τοῦ πλανήτου, μᾶς ἐπιβάλλει νὰ θεωρήσουμε ἀδιαπραγμάτευτον τὸν ἀριθμὸ τῶν ἕξι ἑκατομμυρίων θυμάτων, τῶν ἑβραίων, εἶναι ἀπόδειξις τῆς ἐξαρτήσεώς της.
Καὶ εἶναι ἡ ἴδια ἐκείνη πολιτεία ποὺ ὄχι μόνον δὲν τιμᾶ τὰ δικά μας θύματα, ἀλλὰ ἐὰν γίνῃ ἀναφορὰ σὲ αὐτά, σφυρίζει ἀδιάφορα ἤ ἀκόμη κι …ἀφρίζει!!!
Καὶ εἶναι ἐκείνη ἡ ἴδια …πολιτεία ποὺ …ξέχασε νὰ διεκδικήσῃ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, μαζὺ μὲ τὰ κλαπέντα κειμήλια, τὰ βιβλία, τὶς ἀρχαιότητες ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Βουλγάρους καὶ τοὺς Ἰταλούς…
Γενικῶς ἡ δική μας …πολιτεία ξεχνᾶ νὰ ἀξιώσῃ καὶ νὰ προασπίσῃ τὸ δίκαιον ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ ὁποιονδήποτε τὸ καταπατᾶ. Κι ὅποιος ἀναφερθῇ σὲ αὐτὰ τὰ θέματα χαρακτηρίζεται αὐτομάτως φασίστας καὶ ναζιστὴς καὶ ἀκροδεξιὸς καὶ ἀκραῖος καὶ ἐκτὸς πραγματικότητος καὶ ὅ,τι ἄλλο τοὺς καπνίσει…

Ἡ «βιομηχανία τοῦ ὁλοκαυτώματος» καλὰ κρατεῖ κι ἀκόμη καλλίτερα ἀποδίδει…
Καὶ καλῶς κάνουν, ἐφ΄ ὅσον μποροῦν καὶ τὸ κάνουν, οἱ ἑβραῖοι. Τὸ ζητούμενον δὲν εἶναι τὶ κάνουν αὐτοί, ἀλλὰ τὶ κάνουμε ἐμεῖς.
Καὶ δυστυχῶς, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν κάνουμε καὶ πολλά…

Ἡ ἔρευνα εἶναι ἀναγκαία… Ἀναγκαία γιὰ ὅλους κι ὄχι μόνον γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες.
Ἡ ἔρευνα ἀποκαθιστᾶ τὶς ἀλήθειες καὶ σβήνει τὰ ψεύδη..
Ἡ ἔρευνα καὶ οἱ ἀριθμοί, ἐπὶτοῦ συγκεκριμένου, ἐπιβεβαιώνουν ἤ καταῤῥίπτουν ἀκόμη κι …ὁλοκαυτώματα ἤ τὰ ἀποδίδουν στὰ πραγματικά τους θύματα.
Ἡ ἀποσιώπησις τῶν εὑρημάτων τῶν ἐρευνῶν εἶναι ἔγκλημα καὶ κατὰ τῆς λογικῆς καὶ κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Καὶ εἶναι ἐπίσης κάτι ποὺ δὲν προάγει τὴν κριτικὴ σκέψιν, δὲν προασπίζεται τὸ δημοκρατικὸ φρόνημα, ποὺ τόσο …εὐαγγελίζονται, ἀλλὰ ἐπιβάλλει, ἐτσιθελικῶς, προπαγανδιστικὲς γραμμές, ποὺ δυστυχῶς, ἐπὶ τοῦ προ κειμένου, αὐτοακυρώνονται…
Διότι ἡ ἀναγνώρισις τοῦ ὁλοκαυτώματος δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ ἀποφασίζουν κυβερνήσεις ἀλλὰ …ἀριθμοί!!!
Δῆλα δή, τὸ ἐὰν ἦταν ἤ ὄχι ὁλοκαύτωμα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ἐὰν ἦσαν ἤ ὄχι ἕξι τὰ ἐκατομμύρια τῶν νεκρῶν, μὰ πολὺ περισσότερο τὸ ἐὰν ἦσαν ὅλοι αὐτοὶ ἑβραῖοι, θὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλλουν οἱ ἀριθμοὶ ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὶς ἔρευνες καὶ  ὄχι τὰ νομομαγειρέματα ἤ οἱ δοξασίες ἤ οἱ σχεδιασμοὶ τῶν σιωνιστικῶν κέντρων!!!

Δῆλα δή… Ὅταν ἡ ἐπίσημος γραμμὴ τῆς …«δικῆς μας» πολιτείας, γιὰ παράδειγμα, ποὺ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τὶς σιωνιστικὲς ἀρχὲς τοῦ πλανήτου, μᾶς ἐπιβάλλει νὰ θεωρήσουμε ἀδιαπραγμάτευτον τὸν ἀριθμὸ τῶν ἕξι ἑκατομμυρίων θυμάτων, τῶν ἑβραίων, εἶναι ἀπόδειξις τῆς ἐξαρτήσεώς της κι ὄχι ἀπόδειξις τῶν …ἀποδείξεων. Καὶ εἶναι ἡ ἴδια ἐκείνη πολιτεία ποὺ ὄχι μόνον δὲν τιμᾶ τὰ δικά μας θύματα, ἀλλὰ ἐὰν γίνῃ ἀναφορὰ σὲ αὐτά, ἀπὸ ὁποιονδήποτε, χαρακτηρίζεται αὐτομάτως φασίστας καὶ ναζιστής, ὁ …ἀναφερόμενος!!!
Ἄλλως τέ…
Τὸ «ὁλοκαύτωμα»  προετοιμάζετο ἀπὸ τὸ …1900 καὶ  δημοσίως ἀπὸ τὸ …1919!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια προετοιμάζετο ἡ κοινὴ γνώμη νὰ τὸ ἀποδεχθῇ ὡς …λογικό, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει πὼς ἦταν ἤδη προαποφασισμένο καὶ καλοοργανωμένο ἀρκετὰ χρόνια πρίν!!!

Μετρώντας ...σωστά!!!17
Μετρώντας ...σωστά!!!18

 balder

Ἐπίσης μία ἐξαιρετικὴ ἔρευνα εἶναι κι αὐτή:

Πῶς τὰ 6.000.000 τῶν Ἑβραίων ἔγιναν 2.000.000;

Στοιχεῖα γιὰ τὴν προπαγάνδα τῶν ἕξι ἐκατομμυρίων, ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ …1900 (!!!), μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἀκόμη καὶ στὴν μεταπαιδεία.

1900:

Μετρώντας ...σωστά!!!48

1902:

Μετρώντας ...σωστά!!!45

1919:

Μετρώντας ...σωστά!!!46

6 000 000 judar

ποὺ ἐμπεριέχει καὶ στὰ ἀγγλικὰ ἀποσπάσματα.
Αὐτόματος μετάφρασις ἐδῶ.

Ἀπὸ τὴν ὁποίαν, δυστυχῶς, ἔχουν «κοπεῖ» τὰ ταινιάκια.
Τὰ ἀποκόμματα ὅμως ἐφημερίδων, οἱ ἀναφορὲς σὲ βιβλία καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἀποδεικτικά, εἶναι ἰσχυρότατοι μάρτυρες τῶν σεναρίων ποὺ εἰς βάρος μας ἐξυφαίνονται ἐδῶ καὶ περίπου ἕναν αἰῶνα, πάντα βάσει τῶν ἐπισήμων πηγῶν.
Διότι τὸ τὶ ἀκριβῶς ἀποφασίζεται πίσω ἀπὸ κλειστὲς πόρτες δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὸ μάθουμε.

Διότι ὅταν γιὰ παράδειγμα μᾶς διδάσκουν στὰ σχολεῖα μας γιὰ τὰ ἕξι ἐκατομμύρια ποὺ δὲν ἦσαν ἕξι, ἀλλὰ πολὺ λιγότερα, ἀποκρύπτουν τὴν ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος. Ἀγνοοῦν πὼς ἀκόμη κι ἕνας μόνον νεκρός, ὑπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ περιγράφουν, εἶναι ἔγκλημα καὶ τονίζουν ἀνυπάρκτους ἀριθμούς, ὄχι γιὰ νὰ στοιχειοθετήσουν τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ φιμώσουν τὸν ἀντίλογο.

Σὰν παρατηρητὴς γεγονότων ποὺ συμβαίνουν σήμερα στὴν Συρία, γιὰ παράδειγμα, δὲν θὰ ἐξετάσω ἐὰν ἡ χρηματοδοτουμένη ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ ΝΑΤΟ ISIS ἔσφαξε 360.000 Συρίους ἀλλὰ τὸ ὅτι ἔσφαξε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς καὶ τὸ γιατὶ τὸ ἔγκλημα ἐπαναλαμβάνεται ἀποσιωπούμενον. Εἶτε λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ ἕνα μόνον θῦμα, εἶτε γιὰ 360.000 θύματα, δὲν ἀλλάζει τὸ ἔγκλημα, ἐφ΄ ὅσον ὑφίσταται τὸ αὐτὸ κίνητρον. Παραμένει ἔγκλημα καὶ ἔτσι πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε.
Αὐξανομένου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων ἁπλῶς τὸ κάνουμε νὰ φαίνεται πιὸ μεγάλο, μὴ συνειδητοποιώντας πὼς οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν (καὶ αὐτῶν) ἔχει δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου στοὺς συνανθρώπους  μας.
Εἶτε λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ ἕναν νεκρὸ εἶτε γιὰ ἕνα ἐκατομμύριο νεκρούς, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν θυμάτων, ὅσο αὐξάνεται, αὐξάνει καὶ τὸ βάρος τῆς συλλογικότητος τῆς εὐθύνης, ἀλλὰ δὲν ἀλλάζει τὴν ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος…

Ἡ προπαγάνδα ἔχει παραπλανήσει κι ἀποκοιμίσει τὴν Εὐρώπη, ἀποκρύπτοντας ἀλήθειες καὶ μεγαλώνοντας τὰ ψεύδη, ἀποδίδοντας πολὺ χρῆμα στὰ …θύματα.

Ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι ἡ διδαχὴ τῆς ἱστορίας τῆς Ἄννας Φράνκ, ποὺ πέθανε ἀπὸ τῦφο κι ὄχι ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ θηριωδία. Αὐτὴ ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδειχθεῖ καὶ σὲ δικαστήρια, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, πὼς ἦταν μία προχείρως στημένη ἐπιχείρησις ψεύδους, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνεται σὰν νὰ μὴν ἔχῃ διαψευσθῆ!!!
Ὁ πατέρας της (πλήρωσε κάποιον καί) πλαστογράφησε τὸ φερόμενον ὡς ἡμερολόγιό της, μὲ στυλὸ …BIC.

Ἐν τούτοις οὔτε ἀπεσύρθη ἡ ἀναφορὰ ἀπὸ τὰ ΔΙΚΑ μας σχολικὰ βιβλία, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως ἐὰν κάποιος ἀμφισβητήσῃ τὴν προπαγάνδα, διώκεται ὡς …ἀντισημίτης.

«Προσωπικό μου συμπέρασμα γιά τό «ἡμερολόγιο» τῆς Ἄννας Φράνκ εἶναι ὅτι σέ ἕνα μεγάλο μέρος ἔχει γραφτῇ ὄντως ἀπό μία Ἑβραία δεκάχρονη. Τά κείμενα αὐτά τά πῆρε ὁ πατέρας της, Ὄττο Φράνκ, μετά τόν τραγικό θάνατο τοῦ νεαροῦ κοριτσιοῦ ἀπό τῦφο σέ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως: ὁ πατέρας της καί ἄλλα πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν γνωρίζω, διόρθωσαν αὐτό τό «ἡμερολόγιο» ὥστε νά τοῦ δώσουν ἐμπορεύσιμη μορφή ἡ ὁποία συγχρόνως ἐπλούτισε καί τόν πατέρα καί τό ἵδρυμα Ἄννα Φράνκ.  Ὅμως, ὡς ἱστορικό ἔγγραφο τό ἔργο δέν ἔχει καμμία ἀξία διότι τό κείμενο ἔχει ἀλλοιωθῇ».»

Τό ἡμερολόγιο τῆς Ἄννας Φράνκ (ἀλήθειες καί ψεύδη)

Who wrote Diary of Anne Frank?

Μετρώντας ...σωστά!!!44

Dear Brethren,
IS “DIARY OF ANNE FRANK” A FRAUD?

Lies being taught;

Anne Frank was victim of Holocaust who was a brave girl and kept a diary of her ordeal during Holocaust which narrates horrors of Holocaust.

Now the truth;

Textbook History has myths that live a longer and richer life than truth. A New York Court awarded $50,000 to an American novelist Meyer Levin, to be paid By Otto Frank the father of Anne Frank as an honorarium for Levin’s novel “Diary of a Young Girl” also known as “Diary of Anne Frank”. Mr. Otto Frank, had promised to pay to a Jewish novelist Meyer Levin not less than $50,000 because he had used the literary creation of author Levin in toto, and represented it to his publisher and the public as his late daughter’s original work.

Otto Frank later decided on a Broadway production of the same novel but did not pay Meyer Levin for use of his novel for Broadway production whcih was against the terms of contract. hence Meyer Levin sued Otto Frank for his writings, and the New York Court Jury awarded Meyer Levin $50,000, for his ‘intellectual work’.

The Jury awarded $ 50,000 dollars as compensation to be paid by Otto Frank father of Anne Frank to Jew novelist Meyer Levin who wrote Diary of Anne Frank. That award was later set aside by the trial justice, Hon. Samuel C. Coleman, on the ground that the damages had not been proved in the manner required by law as it was not based upon “legal” evidence of loss. The reason was that if Writer Meyer levin had written the said novel under his own name and sold it as it was a fiction, then it would not have sold so many copies. Because Otto Frank father of Anne frank gave this fictional novel name of his dead daughter and projected to gullible public as “real” story of Anne Frank that so many copies were sold and windfall profits were made. However in further appeal against the order of Judge Coleman, by Jewish novelist Meyer Levin matter was compromised out of court between the parties.

Jewish writer Meyer Levin had approached the Court for his claim for damages on account of writing the “Diary of Anne Frank”, He had also won his case from the Jury, He would not have withdrawn his Appeal had he not been paid out of court by Otto Frank, to avoid media publicity. So Otto Frank did pay Jewish writer Meyer Levin $ 50,000 dollars or thereabout for writing ‘Diary of Anne Frank’.

Complete details of the case are available in case titled Meyer Levin Vs Otto Frank, File number 2241-1956 in the New York County Clerk’s office.

In 1980, Otto Frank sued two Germans, Ernst Romer and Edgar Geiss, for distributing literature denouncing the diary as a forgery. The trial produced a study by official German state forensic bureau, the Bundes Kriminal Amt [BKA] forensically examined the manuscript, which at that point in time consisted of three hardbound notebooks and 324 loose pages bound in a fourth notebook, with special forensic equipment. In the end, BKA clearly determined that none of the diary handwriting matched known examples of Anne’s handwriting. The bureau determined that everything in the diary was written by the same person. The person that wrote the diaries had used a ballpoint pen throughout. Unfortunately for Herr Frank, the ballpoint pen was not available until 1951 whereas Anne was known to have died of typhus in 1944.
The German magazine, Der Spiegel, published an account of this report stating that;-
(a) some editing postdated 1951;
(b) Experts had held that all the writing in the journal was by the same hand; and thus –
(c) the entire diary was a postwar fake.

The diary of Anne frank is written in Ball point pen. Ball point pen was invented by László Bíró, in 1938. In 1940 the Bíró brothers and a friend, Juan Jorge Meyne, moved to Argentina fleeing Nazi Germany and on June 10 filed for its patent. however it never came into production till about 29 October 1945 in America and was not readily available to all till 1951. Children were not even allowed to use Ball point pen till several years later as it destroyed their hand writing.

Millions of humans world wide were fed a fiction by Jew Otto Frank for the sake of money is nothing new. In any case it was not the fault of Anne Frank. She had not done anything wrong. She had not even written any diary.
Sources;-
http://www.rense.com/general65/aan.htm
http://www.mathaba.net/news/?x=614599
http://www.heretical.com/sheppard/frank.html
http://www.ihr.org/jhr/v03/v03p147_Faurisson.html
http://www.campbellmgold.com/archive_general/anne_frank_diary_fraud.pdf
Note by author;-
What everybody believes in, is that Jewish Writer Meyer Levin had impersonated Anne frank, the extent of impersonation is in doubt whether it was ‘X’ % or ‘Y’%. To my mind if impersonation is accepted then whether it is in part or in whole is immaterial. Even those who believe that Anne Frank wrote part of diary also believe that her father tore off part of her diary which was favorable to Nazi regime and unfavorable to her own family particularly unfavorable to her own father Otto Frank. So whether it is a case of half truth or full lies, the diary has to be denounced as fake.

Secondly If Meyer Levin had not written the first part someone who was “paid well” might have, receipt properly taken and no cause for a court case !!!
Thirdly where is the case for profits, such instances come dime a dozen in:-
a) All 70 + Countries attacked and enslaved for world domination British where every household suffered similar fate in the hands of their British masters.
b) Treatment of slaves in America or treatment of US native inhabitants by European immigrants or Jews who are ruling US today.
c) Treatment of slaves by Europeans. The bible mentions that the Jews went into slavery. Deuteronomy 28:68 and they had yokes of iron put around their necks. Deuteronomy 28:48
d) Every place which has suffered slavery has worst diaries, except that in those countries slaves do not own the media.

Lastly in some countries denial of holocaust / or Anne frank diary is illegal. In some cities particularly in Amsterdam such diaries have been used to generate massive tourism and made a source of revenue. Such cities / countries or their “courts of law” will jealously defend the diary and will prosecute to the extent of bankruptcy anyone and everyone who publicly denies the diary as a fraud. However such prosecution has nothing to do with upholding the truth but more to protect the revenue illegally earned over last fifty five years. A case in hand is that of David Irwing. Another is Julian Assange, who has been persecuted for publishing truth in Wikileaks. Nobody has challenged the truth in Wikileaks yet Julian Assange has been persecuted to the extent of bankruptcy.

Freedom can mean freedom of expression or freedom to sway the masses by the money power of political donations, or having your own chosen one as a puppet President ‘who’ then decides on judges most of whom dance to moneyers behind their appointments.

lovkap

Αὐτὰ σὰν μία πρώτη προσέγγισις τῶν ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦν στὸ «ὁλοκαύτωμα».
Θὰ ἐπανέλθουμε μὲ περισσότερα στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀποδείξουμε τοῦ λόγου τὸ …ἀναληθές.

Φιλονόη

[Ὅλες οἱ παραπάνω ἀπεικονίσεις, καθὼς καὶ οἱ ἐπόμενες, πλὴν τῶν ἀπ’ εὐθείας πηγῶν,  προέρχονται ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ Κωνσταντίνου Πλεύρη: «Ἑβραιοι, ὅλη ἡ ἀλήθεια» καὶ τὸ κεφάλαιον «Ὁλοκαύτωμα» (σελίδες 1003-1244).]

(Visited 395 times, 1 visits today)
Leave a Reply