Ποιός εἶπε πώς τό ἐμπόριον εἶναι ἐλεύθερον γιά τούς …Ἕλληνες;

Ἡ στοχοποίησις τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι γεγονὸς ἀναντίῤῥητο.
Δεκατρεῖς ἔνστολοι πραιτωριανοὶ τοῦ καθεστῶτος τῆς ξενοκρατίας ἐναντίον ΕΝΟΣ γέροντος καστανᾶ!!!

Ἐλεύθερο τὸ «ἐμπόριο» ἀπὸ τὸν κάθε πακιστανό, ἀφγανό, τσετσένο, σομαλό, ἀλγερινό, οὐιγοῦρο κλπ ἔποικο…Ποιός εἶπε πώς τό ἐμπόριον εἶναι ἐλεύθερον γιά τούς ...Ἕλληνες;2Ποιός εἶπε πώς τό ἐμπόριον εἶναι ἐλεύθερον γιά τούς ...Ἕλληνες;3Ποιός εἶπε πώς τό ἐμπόριον εἶναι ἐλεύθερον γιά τούς ...Ἕλληνες;1

Ὄθων Δρακᾶτος

 

 

(Visited 211 times, 1 visits today)
Leave a Reply