Εὐτυχῶς ποὺ δὲν …χάσαμε τὶς καταθέσεις!!!

Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ...χάσαμε τὶς καταθέσεις!!!

Τὰ distressed funds ποὺ ἅρπαξαν τὰ ἐπιχειρηματικὰ (καὶ ὄχι μόνον) δάνεια, τὸ ἔκαναν μετὰ τὸ τρίτο bailout τῶν τραπεζῶν, οὐσιαστικὰ μὲ χρήματα τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων.

Τὸ γνωστὸ παραμῦθι τῶν εὐρωλιγούρηδων πὼς «ἂν χρεωκοποῦσαν οἱ τράπεζες θὰ χάναμε τὶς καταθέσεις μας» κατέῤῥευσε ὁριστικά, καθὼς τις καταθέσεις μας καὶ ὄχι μόνον, τὶς ἅρπαξαν ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια μὲ τὸ παραπάνω, μέσῳ τῆς ἄγριας φοροεπιδρομῆς καὶ τῆς ληστείας τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμεόων, τῶν μικροομολογιούχων κ.ο.κ.

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, τόσα χρόνια, μὲ τὴν ἁρπαγὴ τῶν καταθέσεών μας καὶ τῶν εἰσοδημάτων μας ἀποπληρώνουμε χρέος καὶ κόκκινα δάνεια στὴν ὀνομαστική τους ἀξία!

Τώρα ἦλθαν τὰ distressed funds νά κάνουν τί;
Ἐφ΄ ὅσον τὰ bailouts ἦταν τόσο ἀποτελεσματικὰ καὶ «ἔσωσαν τὶς καταθέσεις μας», γιατί χρειάστηκαν τά distressed funds στήν ὅλη διαδικασία;

Ἂς κρατήσουν τὶς τεχνικὲς ἀναλύσεις καὶ τὰ χαριτωμένα ἀκρωνύμια οἱ ἀπατεῶνες τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος. ΤΡΕΙΣ φορὲς ἀνακεφαλαιώθηκαν οἱ τράπεζες καὶ θὰ ἀνακεφαλαιωθοῦν ξανά. ΤΡΕΙΣ φορές.
Καὶ ἔρχονται σήμερα νὰ πάρουν τὰ δάνεια σὲ τιμὲς 10 λεπτὰ ἀνὰ εὑρῶ. Νά τά κάνουν τί;

Θὰ σᾶς πῶ τὶ θὰ τὰ κάνουν…
Τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν εἶναι ἤδη κατεστραμμένες ἐπενδύσεις… 
Θὰ τὰ ἀναχρηματοδοτήσουν μέσῳ τῆς ποσοτικῆς χαλαρώσεως, ἤ κάποιου ἄλλου προγράμματος τῆς ΕΚΤ,  καὶ θὰ μεταθέσουν γιὰ μιὰ ἀκόμη φοὰ τὸ πρόβλημα εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα!!!

Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι ἡ χρηματοδότησις καθ’ ἑαυτῇ καὶ ἀπεδείχθη περίτρανα καὶ βασανιστικὰ ἐπὶ πέντε χρόνια.
Τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ γραφειοκρατία, ἡ κλειστὴ ἀγορά, ἡ μανιώδης φοροεπιδρομή, ἡ παντελὴς ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης καὶ ἐν γένει αὐτὸ τὸ σάπιο περιβάλλον καὶ ἡ μπόχα ποὺ ἀναδύεται ἀπὸ τὰ ἀποτυχημένα προγράμματα «διασώσεως».

Καὶ κερατάδες καὶ δαρμένοι.
Εὐτυχῶς ποὺ δὲν χάσαμε τὶς καταθέσεις μας…

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply