Μόνον οἱ Ῥῶσσοι …εἶδαν τὸ λαθρεμπόριον πετρελαίου μέσῳ Τουρκίας!!!

Μόνον οἱ Ῥῶσσοι ...εἶδαν τὸ λαθρεμπόριον πετρελαίου μέσῳ Τουρκίας!!!Ἀπὸ τὸ 2014 ὑπῆρχαν καταγγελίες γιὰ τὸ παράνομο ἐμπόριο κλεμμένου πετρελαίου τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰρᾶκ ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ ὅλοι ἔκαναν τὴν πάπια…
Μέχρι ξεχωριστὸ ἀγωγὸ εἶχαν κατασκευάση γιὰ αὐτὴν τὴν δουλειὰ τὰ μόγγολα!!!

Ἔπρεπε νὰ κατεβῇ  ὁ κοντὸς στὴν Συρία γιὰ νὰ δοῦν ξαφνικὰ ὅλοι τὰ βυτιοφόρα!!!

There have long been reports of oil deliveries from IS-held areas in Iraq and Syria to Turkey. As early as June 2014, Turkish parliamentarian Ali Ediboglu of the opposition party CHP said more than 758 million euros ($800 million) worth of oil from IS-controlled territory had been sold to Turkey. Ediboglu, an MP from the Hatay province, which neighbors Syria, said new pipelines were built especially for the transfer of that oil.
In August of the same year, Turkish newspaper TARAF reported on oil smuggling from Syria into Turkey.
“The daily deliveries of smuggled diesel amounted up to 1,500 tons,” the paper wrote. “That constitutes 3.5 percent of Turkey’s daily oil consumption”.

dw

 Καταγγελίες κι ἀπὸ τὸν Mowaffak Al-Rubaie, τὸν ὁποῖον οἱ  Η.Π.Α εἶχαν διορίση ἐθνικὸ σύμβουλο ἀσφαλείας τοῦ Ἰρᾶκ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2003.

Mowaffak Al-Rubaie

Τὸ Χρήσιμον

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply