Θέτοντας σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ Ἀμερικανῶν πολιτῶν…

Θέτοντας σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ Ἀμερικανῶν πολιτῶν...

Ὑπάρχουν καὶ οἱ λογικὲς φωνὲς στὶς Η.Π.Α., μέσα στὸ Κογκρέσσο μάλιστα, ποὺ λὲν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.

Πέραν ἀπὸ ὅσα λέει γιὰ τὴν Συριά, ἀναφέρεται καὶ στὴν Αἴγυπτο, ποὺ οἱ Η.Π.Α. τὴν παρέδωσαν βοῤῥὰ στὴν Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότητα καὶ εἶναι κατὰ τοῦ στρατηγοῦ Σίσι ποὺ κατάφερε καὶ ἀνέκτησε τὸν ἔλεγχο τῆς χώρας!!!

Μιλᾶ γιὰ γενοκτονία τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὑποστηριζομένη ἀπὸ τὶς  Η.Π.Α.καὶ τοὺς συμμάχους της!!!

Προτείνει νόμο ὁποιοσδήποτε Ἀμερικανὸς πολίτης ἄν συλληφθῇ καὶ ἀποδειχθῇ ὅτι συμμετεῖχε σὲ κάποια ἀπὸτὶς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις, ποὺ δροῦν στὴν Συρία καὶ τὴν εὑρυτέρα περιοχή, νὰ ἐκτελεῖται ὡς προδότης, ἀφοῦ μὲ τὶς πράξεις του βάζει σὲ κίνδυνο ζωὲς Ἀμερικανῶν πολιτῶν!!!

Τὸ Χρήσιμον

Congressman Dana Rohrabacher (R-California) believes US double standards towards Russia and refusal to work with President Putin in the Middle East and elsewhere have resulted in an Islamist takeover in Libya and bloodshed in Syria. «The double standard that we have been judging Russia with, and basing our policy on that double standard, has caused us great harm», Rohrabacher said at a hearing of the House Committee on Foreign Affairs.

«Had we been working with the Russians all along in good faith, I believe the situation in the Middle East would have been totally different, and better, more stable».

«The double standard that we’ve been judging Russia… is just overwhelming», Rohrabacher said. Noting that he had taken great pride in fighting against the Soviet Union during the Cold War, he said that Russians had expected to be treated as friends after the conflict ended, but were only met with more hostility. He also pointed out that the US had turned down a Russian proposal to broker a compromise end to the civil war in Syria years ago because of this hostility. Now that Syria has «totally gone to hell, we still can’t get ourselves to try to look at Putin as a possible partner in cooperation to make things better», Rohrabacher stressed.

«I believe it is our hostility to Russia that prevented us from creating a policy that would create a more stable Middle East», the congressman said.

Rep. Dana Rohrabacher on U.S. security policy and Christian genocide in the Middle East

rt

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply