Ἡ «Ἐθνικὴ Τράπεζα» πουλᾶ τὴν τουρκικὴ Finas Bank στὴν Qatar National Bank!

22 Δεκεμβρίου 2015, Η Εθνική τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank), η μεγαλύτερη τράπεζα της περιοχής του Αραβικού Κόλπου, δήλωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για να αποκτήσει το σύνολο του 99,81 τοις εκατό των μετοχών της Finansbank στην Τουρκία, για 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ (2,95 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο των δύο τραπεζών και από το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος, ανέφερε σε δήλωση της η QNB.
Aναφέρεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και σε άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκληρώσεως, αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.
(1 $ = € 0,9162)
(Ρεπορτάζ από τον Τομ Άρνολντ, μοντάζ από τον Sami Aboudi)
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΤΕ, στις 22.12.2015 , φαίνεται ότι εκτός απροόπτου η ΕΤΕ θα πουλήσει την τουρκική θυγατρική της τράπεζα στην Qatar National Bank.
To παραπάνω άρθρο του Reuters δεν είναι απόλυτα ακριβές ως προς το τίμημα, γιατί δεν αναφέρει ότι εκτός από τα 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, η QNB θα αναλάβει να αποπληρώσει και μη εξασφαλισμένο δάνειο της ΕΤΕ, προς την FINANSBANK, αξίας 910 εκατομμυρίων δολαρίων Αμερικής.
Επομένως το συνολικό τίμημα διαμορφώνεται σε 3,58 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η υλοποίηση της αποφάσεως απαιτεί την σύμφωνη γνώμη 5 αλλοδαπών φορέων, που θεωρείται δεδομένη.
Ως νομικός σύμβουλος της διαδικασίας ενεργεί μία νομική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με έδρα την Αγγλία, που δραστηριοποιείται νομικά στο Βέλγιο, αλλά και για πολλά χρόνια στην Τουρκία.
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την αποπληρωμή του τιμήματος η ΕΤΕ θα βρεθεί με αυξημένη ρευστότητα, που θα της επιτρέψει την αποπληρωμή μετατρέψιμων ομολογιών Co CO, αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που εξέδωσε η ΕΤΕ προς το ΤΧΣ.
Με τον τρόπο αυτό θα επιστραφεί η ισόποση κρατική ενίσχυση προς την ΕΤΕ και θα μειωθεί το χρέος προς τον ESM.
Tα υπόλοιπα 1,58 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή των ομολόγων του πυλώνα ΙΙ και για την μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον ELA.
Aν δεν καταλάβατε …τίποτα από τα παραπάνω, με απλά λόγια η ΕΤΕ πουλάει περιουσία της κάτω από το κόστος αποκτήσεώς της για να αποπληρώσουμε τους Ευρωπαίους κάθε είδους.
Πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία (!).
Κατά τα λοιπά , το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕ, με την σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ, ενεργεί εντός των αρμοδιοτήτων του για την πώληση.
H ETE είχε αγοράσει την FINANSBANK το 2005, πληρώνοντας πριν δέκα περίπου χρόνια τίμημα ίσο με 3,6 την τότε λογιστική της αξία.
Τότε τέσσερεις διεθνείς οίκοι υπολόγιζαν την αξία της σε 4,7 έως 6,7 δις δολάρια και ο τότε διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος δήλωνε, επικαλούμενος αυτές τις εκτιμήσεις :
«Δεν δέχομαι ότι η Finansbank είναι φούσκα. Δεν επρόκειτο ποτέ να εγκρίνουμε μια αγορά φούσκα. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των στοιχείων που έχει, δέχεται ότι η είναι μια καλή τράπεζα».
Οι εποχές και οι εκτιμήσεις άλλαξαν πολύ από τότε, αλλά και σήμερα υπάρχουν παράγοντες , που χαρακτηρίζουν την τιμή «απολύτως ικανοποιητική», αν και βρίσκεται στο επίπεδο της λογιστικής και μόνον αξίας.
Μακάρι να έχουν δίκιο και να έχουν επιδείξει οι αρμόδιοι «την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου», ή, ακόμα καλλίτερα, «πάσαν επιμέλειαν», όπως ορίζει το άρθρο 22α του νόμου 2190/1920, καθώς η πώληση δεν στηρίζεται σε απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ, ποτέ δεν ενημερώθηκε επισήμως για τα σχέδια της διοικήσεως για πώληση της θυγατρικής κατά 100% και ουδέποτε στις γενικές συνελεύσεις από το 2009 υπήρξε παρόμοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Η πώληση θυγατρικών από μία τράπεζα, που χαρακτηρίζεται ακόμη από την S & P με αξιολόγηση Selective Default και που μέχρι πρόσφατα είχε την μετοχή της εισηγμένη στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, είναι δυνατό να δημιουργήσει σοβαρούς νομικούς κινδύνους σε επίπεδο Αμερικανικής Δικαιοσύνης, αλλά και σχετικών εποπτικών αρχών.
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΗ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΦΛΗ

Ελπίζω αυτό να έχει γίνει επαρκώς αντιληπτό και να μην υπάρξουν δυσάρεστες ή οδυνηρές εκπλήξεις από νομικές κινήσεις Αμερικανών ή και «Τούρκων» μετόχων….

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply