Ἡ δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη

5 Ἰανουαρίου 1825 παραπέμπεται σὲ δίκη ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Ἡ ἀναίτια σύλληψις τοῦ Κολοκοτρώνη χωρὶς νὰ τηρηθῇ κανενὸς εἴδους δικονομικῆς διαδικασίας (κατηγορητήριο-δίκη-καταδίκη) καὶ ἡ φυλάκισὴ του στὴν Ἱ.Μ. Προφήτη Ἡλία στὴν Ὕδρα, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ὁ Αἰγύπτιος Ἱμπραῆμ ἔκανε ἀπόβαση στὴν Μεθώνη, μὲ περίπου 100.000 στρατό, ἔπληξε τὸν Ἀγώνα στὴν πιὸ κρίσιμη καμπή του. Διετάχθη ἡ ἀποφυλάκισίς του, μερικὲς ἡμέρες μετὰ τὴν μάχη στὸ Μανιάκι (19 Μαΐου 1825)

Διαβάστε ἐδῶ: Ἡ «ἀνταμοιβὴ» τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ἀπὸ τὸ Κράτος

Χλόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply