Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (β)

Μποροῦμε πολλὰ νὰ ὑποθέσουμε ἤ νὰ χρησιμοποιήσουμε ὡς ἐφαλτήρια, γιὰ νὰ ἐρευνήσουμε, ἤ σκέτο νὰ …θαυμάσουμε ἀπὸ τὰ οἰκόσημα καὶ τὰ γενικότερα σύμβολα, ἀλλὰ καὶ στοὺς θυρεοὺς τῶν «εὐγενῶν» τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου.
Μποροῦμε νὰ βροῦμε ὁμοιότητες καὶ διαφορές.
Μποροῦμε ἐπίσης νὰ ἀποφανθοῦμε, ἀσφαλῶς, πὼς ὅταν ὑπάρχουν ὁμοιότητες στὰ σύμβολα, ὑπάρχῃ καὶ συγγένεια αἵματος…
Κατ’ ἐπέκτασιν, ὅταν παρατηροῦμε τὰ σύμβολά τους μποροῦμε, μέσα ἀπὸ αὐτά, σὲ ἕναν βαθμό, νὰ διακρίνουμε καὶ μέρος τῶν διαδρομῶν ποὺ τοὺς δένουν μεταξύ τους ἤ ἀκόμη καὶ πτυχὲς τῆς ἱστορίας τους.

Παραδείγματα ἐπαναλήψεως τῶν συμβολισμῶν;  Ἀμέτρητα…
Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως ἀπὸ μίαν κάποια (ἄς ποῦμε) …ἀρχή.
Βασιλεὺς Ὄθων καὶ σύμβολά του…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...4 Γερμανία Βαυαρία καὶ Ὄθων Μπάγερν

 

Ὁ Ὄθων, γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὸν οἶκο Βίττελσμπαχ (House of Wittelsbach) εἶχε ἕνα ἀνάλογον οἰκόσημον, ὅσο ἦταν στὴν πατρίδα του, ὡς …σῆμα κατατεθὲν τῆς καταγωγῆς τους!!!Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...78 Βαυαρία
Ἐρχόμενος ἐδῶ, κράτησε ἕνα τμῆμα του ἀρχικῶς μά, στὴν πραγματικότητα, ὡς πραγματικὸς ἐπόπτης ἐπαρχίας κεντρικῶν δυνάμεων, τὸ …προσήρμοσε ὁλίγον, ἀφαιρώντας τὰ …περιττά!!!Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...3 Ὄθων

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (α)

Τί ἄλλο, σὲ συμβολισμούς, μᾶς ἔφερε ὁ Ὄθων;
Πολλά, ποὺ ὅμως σήμερα θὰ τὰ ἀφήσουμε ἀρκετὰ ἔξω ἀπὸ τὴν ἔρευνά μας καὶ θὰ περιορισθοῦμε σὲ αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς, στὸν λαό.
Ὡς ἐπόπτης, καθὼς γνωρίζουμε, ἔπρεπε νὰ διαθέτῃ καὶ κάτι ποὺ θὰ τὸν συνέδεε μὲ τὸν λαό.
Γιὰ εἰδικὲς περιπτώσεις, ἀκόμη πιὸ προσηρμοσμένον, σὰν αὐτὲς ποὺ περιλαμβάνουν καὶ τὸν …λαὸ λοιπόν, ἀν τὶ λεόντων, ῥοπαλοφόροι …Ἡρακλειδεῖς!!!

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...5 Ἑλλάς.

Οἰκόσημον ποὺ μὲ μερικὲς …μεταλλάξεις φορέθηκε καὶ ἀπὸ τὴν Κρητικὴ Κοινοπολιτεία (1896-1913), ἀργότερα… Ἐπὶ ἐποχῆς τοῦ …ἄλλου σκέλους τῆς γερμανικῆς δυναστείας:Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...10 Κρητικὴ Πολιτεία

 

Αὐτὸ ὅμως, εἰδικῶς, μοῦ θύμησε κάποια ἄλλα, ἀνάλογα…
Τῆς Δανίας…
(Πρωσσικὴ ἐπαρχία! Ὅμως ὁ διάδοχος Νικόλαος εἶναι πρίγκηψ καὶ Δανίας καὶ Ἑλλάδος…!!!)Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...6 Ντιναμάρκα-Δανία

Ποὺ στὴν Γερμανία ἔχει αὐτὴν τὴν μορφή:Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...11 Πρωσσία

Ἀλλὰ παλαιότερα αὐτήν:Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...9 Πρωσσία

 

Τὸ οἰκόσημον αὐτὸ εἶναι τοῦ ἀρχοντικοῦ-βασιλικοῦ οἴκου Βίττελσμπαχ. Τοῦ ἰδίου οἴκου ἀπὸ τὸν ὁποῖον μᾶς προέκυψε ὁ Ὄθων. (Ὄχι τοῦ πρίγκηπος Νικολάου!!! Οὔτε τῶν συγγενῶν του… Μήπως ὅμως κατά βάθος εἶναι ὁλίγον συγγενεῖς;)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...78 Βαυαρία

Πάντως ἡ Ἀμαλία εἶναι ἀπὸ τὸν οἶκο τῶν Ὄλντενμπουργκ, (House of Oldenburg)  ἀπὸ ὅπου μᾶς προέκυψαν καὶ οἱ Γλύξμπουργκ.
Τὸ ἐν λόγῳ οἰκόσημον ἔχει κι ἄλλες ἐκδοχές.

Λογικὲς ἤ …παράλογες!!!

Ὅλοι οἱ βασιλικοὶ οἶκοι τῆς Εὐρώπης ἀρχή τους, ῥίζες τους, δεσμούς τους ἔχουν στὴν Γερμανία.
Ἡ Γερμανία (τῶν Οὔνων) τροφοδότησε καὶ τροφοδοτεῖ, ἀλλάζοντας ὀνόματα, οἴκους, τοποθεσίες, μὰ παραμένοντας στὴν οὐσία ἀκριβῶς ἴδια ἡ ῥίζα τους…
Ὁ Ὄθων, γιὰ παράδειγμα, ἐκ Βαυαρίας, συνδέεται συγγενικῶς μὲ τὸν Γεώργιο, ποὺ τὸν διεδέχθη. Κι ἄς μὴν μᾶς πολυδιαφήμισαν τὴν ἐξ αἵματος σχέσιν τους.
(Ὅλοι οἱ Γερμανοὶ μονάρχες ἐδῶ κι ἐδῶ. Τὰ γενεολογικὰ δένδρα ἐδῶ.)
Ἀπὸ αὐτὸν τὸν βασιλικὸ οἶκο προέρχονται σχεδὸν ὅλοι οἱ βασιλεῖς τῆς Εὐρώπης. Ἀκόμη καὶ οἱ Βοναπάρτες!!!
Ὁ Γεώργιος ὁ Ε΄, γιὰ παράδειγμα, τῆς Ἀγγλίας, ἦταν πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ Νικολάου τῆς Ῥωσσίας…

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα..74 Νικόλαος Ρ, Γεώργιος Ἀ

Οἱ ὁμοιότητες εἶναι ὀρατές;
Ὁ βασιλικὸς οἶκος Oldenburg ἔδωσε καὶ τὸ ῥωσσικό, βασιλικό, δένδρο τῆς δυναστείας τους, ἀλλὰ καὶ τῆς Δανίας, ὅπως καὶ τῆς Ἑλλάδος. Τροφοδοτεῖ φυσικὰ τοὺς βασιλικοὺς οἴκους καὶ τῆς Ἰσπανίας καὶ τῆς Ὁλλανδίας καὶ τῆς Γερμανίας… (Κι ὄχι μόνον!!!)… (Πληροφορίες ἐδῶ.)
Δῆλα δή, μεταξὺ ἄλλων, μᾶς προσέφερε καὶ τοὺς προσφάτους (Γεωργίους, Κωνσαντίνους, Παύλους, Ἀλεξάνδρους) «δικούς» μας.
Ὅμως ὁ βασιλικὸς οἶκος Oldenburg συνδέεται μὲ τὸν γερμανικὸ Wittelsbach (Ὄθων), ὅσο ταξειδεύουμε στὸν χρόνο.

Ἀφῆστε τὶς μεταξύ τους ἐνδογαμίες…
Διότι, στὴν πραγματικότητα, ἐὰν ἀνατρέξουμε σὲ βάθος βάθος χρόνου, θὰ διαπιστώσουμε πὼς συζητᾶμε γιὰ τὴν ἰδία οἰκογένεια. Μόνον!!
Γιατί; Αὐτὸ τὸ γιατί, ὅταν ἀπαντηθῇ, θὰ λύσῃ ἀρκετοὺς γρίφους.

Ἔχουν ἄρα γέ ῥίζες ὅλοι αὐτοί στό Βυζάντιον καί στήν ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία; Εἶχαν σχέσεις μέ τούς σουλτάνους;
Μήπως τελικῶς ἐδῶ καί αἰῶνες συζητᾶμε γιά ΜΟΝΟΝ μία γραμμή αἵματος, πού παράγει βασιλεῖς καί ἐξουσιαστές;
Ναί ἤ ὄχι;

ὅλες οἱ πηγὲς τῶν εἰκόνων στὸ τελευταῖο μέρος

3 thoughts on “Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (β)

 1. Μια ενδιαφέρουσα αφήγηση, που πλάθει το θεμιτό μύθο για προέλευση των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων από Ελληνικό αίμα, την οποία κι οφείλουμε στρατηγικά να τονώσουμε … Εδώ οι Σκοπιανοί διεκδικούν το Μεγαλέξανδρο, εμείς δεν δικαιούμαστε να διεκδικούμε τα πρωτεία και το ευγενές της απώτερης καταγωγής όλων των βασιλικών οίκων;

  http://diaelefsis.pblogs.gr/2008/05/isws-na-mhn-to-breite-alloy-poythena.html

  http://zevgolatio.gr/arthra/22-meletes/266-i-dynasteia-ton-glyksmpourgk

  • Ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἀστεία καὶ ἀνεπαρκής.
   Ὁ Βερναρδάκης ποὺ ἀναφέρεται ὡς ἐγγυητὴς τῆς ἐρεύνης (ἐδῶ τὸ γενεαλογικὸ δένδρο) δὲν μᾶς δίδει τὸ ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀνάλυσίς του.
   Οἱ λοιποί, ποὺ ἀναφέρονται, εἶναι …φυσιοδίφες καὶ τρέχα γύρευε. Μὲ αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲν γράφεις ἱστορία ἀλλὰ μυθοπλασίες.
   Τέλος ὁ Παλαιολόγος, γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν, ΔΕΝ ἄφησε ἀπογόνους!!!

   • Μάλιστα ἀναφέρεται ὡς Βερναδάκης κι ὄχι Βερναρδάκης. Ἀκόμη πιὸ ὕποπτο!!!

Leave a Reply