Εἰς τί χρησιμεύει ἡ κάλπη;

Εἰς τί χρησιμεύει ἡ κάλπη;
-Εἴς τί χρησιμεύει ἡ κάλπη;

-Ἄνθρωποι τέως ἄγνωστοι, γίνονται δι’ αὐτῆς γνωστοὶ ὡς κάλπικοι παράδες.

Μπάμπης Ἄννινος, «Ἐγχειρίδιον τοῦ Ἐκλογέως», ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μιχάλη Περάνθη, «Ἑλληνικὴ πεζογραφία 1453 ἔως σήμερα, ἐκδόσεις Περάνθη.

Πανορμίτης Σπανός

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *