Εἰς τί χρησιμεύει ἡ κάλπη;

Εἰς τί χρησιμεύει ἡ κάλπη;
-Εἴς τί χρησιμεύει ἡ κάλπη;

-Ἄνθρωποι τέως ἄγνωστοι, γίνονται δι’ αὐτῆς γνωστοὶ ὡς κάλπικοι παράδες.

Μπάμπης Ἄννινος, «Ἐγχειρίδιον τοῦ Ἐκλογέως», ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μιχάλη Περάνθη, «Ἑλληνικὴ πεζογραφία 1453 ἔως σήμερα, ἐκδόσεις Περάνθη.

Πανορμίτης Σπανός

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply