Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!1

Μήπως τελικά ἡ ἐπίθεσις τῶν Η.Π.Α. καί τῶν συμμάχων τους, στὴν Λιβύη τὸ 2011, ἦταν ὁ πρῶτος πόλεμος τοῦ 21ου αἰῶνος γιά τό νερό;; 
(Καὶ ὄχι γιὰ τὰ πετρέλαια καὶ τὰ ἀποθέματα χρυσοῦ τῆς χώρας, καθὼς καὶ τὴν πρόθεση δημιουργίας ἀπὸ τὸν Καντάφι τοῦ χρυσοῦ διναρίου, ἑνὸς παναφρικανικοῦ νομίσματος, ποὺ θὰ κτυποῦσε τὴν δύναμη τοῦ δολλαρίου, σὲ ὅλη τὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο καὶ κατ΄ ἐπέκτασιν παγκοσμίως;)

Μήπως τό ἔργο αὐτό θά ἄλλαζε γιά πάντα τά δεδομένα, ὄχι μόνον τῆς Λιβύης, ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Ἀφρική ἤ ἔστῳ μόνον τήν Βόρεια Ἀφρική;

Πόσο μπροστά μπορεῖ νά ἔβλεπε ὁ ἄνθρωπος πού κατηγορήθηκε σφόδρα καί συστημαικά ἀπό ὅλα τά συστημαικά «Μ.Μ.Ε.»  τῆς Δύσεως;

 Μήπως τελικά τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῶν Η.Π.Α. καί τῶν «συμμάχων» τους δέν ἦταν ὅτι στήν οὐσία κατέσχεσαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολλαρίων πλούτου σέ πετρέλαιο καί χρυσό, ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς Λιβύης, ἀλλά τοῦ ὅτι τοῦ στέρησαν αὐτοῦ τοῦ λαοῦ τό βασικότερο δικαίωμα (τοῦ ἀνθρώπου), αὐτό τῆς προσβάσεως στό νερό;

Προσωπικά, μετὰ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἐδιάβασα καὶ συνεκέντρωσα ἐδῶ, πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ἀποκλείεται πραγματικοὶ Λίβυοι νὰ ἐστράφησαν ἐναντίον του καὶ μόνον μισθοφόροι θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν κάτι τέτοιο!!!

Νὰ ἀναφερθῇ ἐπίσης ὅτι οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ ΝΑΤΟ τὸ 2011 εἶσαν ὡς στόχους ἐργοστάσια νεροῦ καὶ ἀγωγοὺς ὕδατος, τοῦ ἄγωγοῦυ αὐτοῦ, ἀφήνοντας ἔτσι τὸ 70% τοῦ πληθυσμοῦ χωρὶς νερό!!!
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ποὺ εἶχαν κάνη καὶ στὸ Ἰρὰκ τὸ 1991 καὶ τὸ 2003, ὀδηγώντας στὸν θάνατο χιλιάδες παιδιὰ καὶ ἀθῴους πολίτες κι ἐκείνης τῆς ἀτυχοῦς χώρας!!!

——————————————————–

Ἡ φωτογραφία τοῦ ἄρθρου ἀπὸ ἐδῶ.

Καὶ σὲ μετάφραση λέει:

Τὸ ὄραμα τοῦ Καντάφι γιὰ παρθένο νερὸ καὶ ἄφθονη τροφή, γιὰ τὴν Λιβύη, ἦταν τὸ πιὸ θαυμαστό, τεράστιο ἀρδευτικὸ ἔργο τοῦ κόσμου, ἀντλώντας νερὸ ἀποθηκευμένο 500 μέτρα κάτω ἀπὸ τὴν ἔρημο τῆς Σακχάρας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Παγετώνων!!!
Αὐτὸ τὸ ἐπίτευγμα 40 ἐτῶν κατεστράφη ἀπὸ τοὺς Η.Π.Α.-ΝΑΤΟ (σιωνιστικὰ ὑποκινούμενα κέντρα) μὲ πυρηντικὲς βόμβες ἀπεμπλουτισμένου οὐρανίου, δηλητηριάζοντας τὸ νερό, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα τῆς ἐποχῆς μας.

Gaddafi’s vision of pristine water and abundant food for Libya was the world’s most wondrous, massive irrigation project, pulling ice age water from deep under the Sahara desert.
The 40 year achievement was destroyed by US-NATO (ZIONIST-backed) depleted uranium nuclear bombs, poisoning the water in one of the greatest inhuman crimes of our age.

——————————————————–

Ἐδῶ ἕνα ντοκυμαντὲρ γιὰ τὸ μοναδικὸ αὐτὸ ἔργο καὶ  ὄνειρο τοῦ Καντάφι, ποὺ πρωτοπαρουσιάσθηκε στὸ Χόλλυγουντ τὸ 2001, στὸ Φεστιβὰλ Ντοκυμαντέρ!!!

Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους συνηγόρους αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἦταν ὁ πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου Μουμπάρακ!!!

Pipeline to Paradise (Gaddafi’s Gift to Libya)

——————————————————–

Ἐδῶ περισσότερες πηγὲς καὶ πληροφορίες γιὰ τὸ ἔργο, ἀλλὰ δυστυχῶς στὰ ἀγγλικά, γιὰ ὅποιον θέλει νὰ μάθῃ περισσότερα.

Great Man-Made River

The Great Man-Made River of Libya

GMR (Great Man-Made River) Water Supply Project, Libya

Great Man Made River

Libya: Ten Things About Gaddafi They Don’t Want You to Know

Libya’s “Water Wars” and Gaddafi`s Great Man-Made River Project

How this relates to the NATO destruction of Gaddafi’s Great Man-Made River Project in July 2011 can be best illustrated by the Hegelian Dialectic, popularly known as the concept of Problem -> Reaction -> Solution. In this case, by bombing the water supply and the pipes factory, a Problem was created with an ulterior motive, namely to gain control over the most precious part of Libya’s infrastructure. Subsequently a Reaction in the form of an immediate widespread need was provoked as a result of the Problem, since as much as 70% of the Libyans depend on the Great Man-Made River for personal use as well as for the watering of the land. A month after the destruction of the Great Man-Made River, more than half of Libya was without running water. Ultimately a predetermined Solution was implemented: in order to have access to fresh water, the inhabitants of the war-torn country had no choice but to fully depend on – and thus to be enslaved to – the NATO-installed government.

A ‘democratic’ and ‘democracy-bringing’ government that came to power through the wounding and killing of thousands of Libyans by ‘humanitarian bombs’, and that overthrow the ‘dictator’ whose dream it was to provide fresh water for all Libyans for free.

War is still peace, freedom is still slavery.

global research

Gaddafi carried out the world’s largest irrigation project

The largest irrigation system in the world also known as the great manmade river was designed to make water readily available to all Libyan’s across the entire country. It was funded by the Gaddafi government and it said that Gaddafi himself called it ”the eighth wonder of the world”.

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!2

πηγή

Gaddafi The Truth About Libya- Documentary

Schematic drawing of the project. Note that different routes have been proposed for the not-yet-implemented phases (dashed). Tobruk may for instance end up connected to Ajdabiya instead of to the Jaghboub well field.

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!3

Great Man Made River schematic EN

 Τὸ ἔργο στὸ χαρτονόμισμα τῶν 20 Διναρίων τῆς Λιβύης ἐπὶ ἐποχῆς Καντάφι:

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!4
GMMR – 20 dinar note

Στόλος μὲ περισσότερα ἀπὸ ἐκατὸ φορτηγά, ποὺ ἡ ἀπόστασις ποὺ διένυσαν ὅλα μαζὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἀπόσταση Γῆς Ἡλίου!!!

Fleet of more than one hundred transporters has altogether travelled a distance equal to the distance between the Earth and Sun.

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!5

boinc

————————————————————————

Τὸ παρακάτω ἄρθρο ἔχει γραφεῖ πρωτότυπα στὰ σλοβακικὰ τὸ 2010, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ ἀρθρογράφος διεπίστωσε ὅτι μετὰ τὴν ἐπέμβαση τοῦ 2011 στὴν Λιβύη, πολλὰ ἄρθρα μὲ πηγὲς στὸ διαδίκτυο σβήστηκαν, ὅπως τῆς UNESCO γιὰ τὸ τεράστιο αὐτὸ ἔργο τοῦ Καντάφι (γιατί ἄραγε;;;), ἀπεφάσισε νὰ τὸ μεταφράσῃ στὰ ἀγγλικὰ καὶ νὰ κρατήσῃ καὶ κάποιες πηγές, ὥστὲ νὰ συνεχίσῃ νὰ ὑπάρχῃ ἀντικειμενικὴ πληροφόρησις γιὰ ὅποιον ψάχνει πληροφορίες γιὰ τὴν διακυβέρνηση τοῦ Καντάφι!!!

Libya’s Great Man-Made River

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!6

Note: This article is an exact translation of the original article written in the Slovak language on August 2010 (with the exception of replacing Slovak realia with the US/UK ones and adding the imperial units data), thus unaffected by the Libya affairs which took place in 2011. Due to the recent mass communication tendency of erasing the positive facts about Libya under col Muammar Gaddafi’s rule (including, e.g., UNESCO removing its link about the project), provable distortion of information appearing in mass media, or losing neutral point of view (like some articles in Wikipedia), author decided to publish this translation in order to provide neutral, data-driven and fact-based description of the Libya’s remarkable project regardless of the global political mood.

There is more water beneath the Sahara than in the Caspian Sea.

Foremostly, we should say something about the Sahara Desert. In most people’s opinion this desert must be a bone-dry area completely depleted of water. Undoubtedly, this part of the world is indeed arid regarding the rainfall (although the driest place in the world is the South American Atacama Desert in Chile). However, the geological surveys in fifties revealed a surprising fact – there lie enormous groundwater reservoirs beneath the surface. This water is locked hundreds of meters deep, beneath vast areas of the eastern parts of Sahara (mostly Libya, Chad, Sudan and Egypt). Geologists call these reservoirs the Nubian Sandstone Aquifer System (geological term “aquifer” means an underground layer saturated with water), which is the world’s largest reservoir of fossil water, covering more than 2 million square kilometers (772,000 sq mi) and containing an overwhelming volume of water – estimates lie around 150,000 km3 (36,000 cu mi). That’s more than twice the volume of the Caspian Sea! It is also noteworthy that this water originated mostly from the last ice age (therefore, the term “fossil”), and has accumulated in the reservoirs approximately 1 million – 10 000 years ago, when the climate was generally wet, rich in rainfall, and sufficient for maintaining a complex river system. Due to the steep decrease in rainfall since the end of the ice age these reservoirs are not being renewed anymore.

Image 1: Sahara has not always been such an arid country at all. Remnants of an ancient lake existing there between 750 thousand and 420 thousand years ago were found in south-western part of Libya (Fezzan). Scientists named it Megafezzan – with a surface area of 130 thousand km2 (50,193 sq mi) it is definitely worth of bearing its name (compare with the largest of the Great Lakes – Lake Superior, with the surface of 82,000 km2 [31,700 sq mi]). Local sediments are an extraordinary source of information about the climate changes in Sahara during the last 750 thousand years.

Credit: The British Academy

—————————————————-

Ἐδῶ μία ἄλλη ἄποψις, γιὰ τὸ ἴδιο θέμα, ποὺ εἶχα διαβάση παλαιότερα:

Δεῖτε τὸν χάρτη τοῦ Ἡροδότου. Ἀπὸ ποῦ ξεκινοῦσε ὁ Νεῖλος καὶ ποῦ κατέληγε καὶ ἀναζητῆστε νὰ βρεῖτε τὶ λέγεται πὼς εἶχε βρῆ ὁ Γκαντάφι καὶ τὶ ἑτοιμαζόταν νὰ κάνῃ, ποὺ  θὰ ἀνέτρεπε τὰ πάντα στὴν Ἀφρική!!!

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!7
Reconstruction of Herodotus World Map (ca. 450 B.C.)

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply