Δὲν εἶναι μνημονιακὴ ἡ κυβέρνησις ἀλλὰ θὰ ὑποστηρίξουν τὸ …μνημόνιον!!!

Δὲν εἶναι μνημονιακὴ ἡ κυβέρνησις ἀλλὰ θὰ ὑποστηρίξουν τὸ ...μνημόνιο!!!

Ἤ πίνουν πολὺ πράγμα ἤ τοὺς ἔχουν τρελλάνει στὸ γ@μήσι κατὰ τὴν «διαπραγμάτευση» καὶ παραμιλοῦν…

«Δὲν εἴμαστε μνημονιακὴ κυβέρνησις. Δὲν θέλουμε νὰ ὑπηρετήσουμε τὴν νεοφιλελεύθερη λογικὴ τοῦ ΔΝΤ», ἀλλὰ θὰ «ὑπηρετήσουμε τὸ μνημόνιο ποὺ ὑπογράψαμε».

Γιῶργος Κατρούγκαλος
Ὑπουργὸς Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως

Τὸ Χρήσιμον

Υ.Γ. Τὶς παραιτήσεις ὅμως δὲν τὶς σκέπτονται…

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply