Ἄχ αὐτὸς ὁ Μεταξᾶς…

Μοῦ  ἀρέσει ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅλο καὶ περισσότεροι, διατείνονται πὼς τὸ ἀσφαλιστικό, μὰ καὶ οἱ παροχὲς τῶν ταμείων, ἀπεκτήθησαν μὲ ἀγῶνες.

Ἄχ αὐτὸς ὁ Μεταξᾶς...1
Προφανῶς ὅλοι αὐτοὶ οἱ συνδικαλιστές, ποὺ παπαγαλίζουν αὐτὲς τὶς …θεωρίες, ἀγνοοῦν κάτι: Τὴν ἀπόφασιν Μεταξᾶ νὰ λειτουργήσῃ τὸ Ι.Κ.Α. καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ νὰ δοθοῦν οἱ ἀναγκαῖες παροχὲς στοὺς ἐργαζομένους.
Μάλιστα διῴρησε ὑπουργὸ τὸν Ἀριστείδη Δημητρᾶτο, γνωστὸ συνδικαλιστὴ τῆς ἐποχῆς, ὡς ὑπουργὸ Ἐργασίας, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιληφθῇ τῶν σχετικῶν διατάξεων, ποὺ θὰ ἦσαν πρὸς ὄφελος τῶν ἐργαζομένων.

Ἄχ αὐτὸς ὁ Μεταξᾶς...3

Οἱ πρῶτες ἀποφάσεις δημιουργίας Ἀσφαλιστικοῦ φορέως ἐλήφθησαν ἐπὶ Βενιζέλου, μὰ οὐδέποτε ἐτέθησαν σὲ ἐφαρμογή.

Ἄχ αὐτὸς ὁ Μεταξᾶς...2

βικιπαιδεία

Οἱ ἀγῶνες, πολλοὶ στὴν πραγματικότητα, πάντα παρέμεναν ἀγῶνες, ὁ λαὸς πλήρωνε τὴν ὀργὴ τῶν «ὀργάνων τῆς τάξεως», οἱ συνδικαλιστὲς ἀπελάμβαναν τὶς δόξες καὶ τὶς τιμὲς καὶ τὶς καταθέσεις τους, ἀπὸ τὴν διαμεσολάβησίν τους στὰ τῆς τάξεως ζητήματα καὶ ὁ λαὸς ἀνέμενε κατὰ καιροὺς κάποια ψίχουλα, ὡς ἀνταποδοτικότητα, γιὰ τὶς θυσίες του.

Αὐτὰ βέβαια τὰ γνωρίζουν οἱ ἔχοντες σχέσιν μὲ τὰ συνδικαλιστικά…
Ἁπλῶς δὲν πρέπει νὰ τὰ γνωρίζουμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ μὴν μᾶς μπαίνουν ἰδέες. Ὥρα εἶναι τώρα νὰ ἀναζήτήσουμε ἕναν μπάρμπα Γιάννη…
Αὐτὸ μόνον θὰ ἔλειπε ἀπὸ τὴν σοσιαλιστΡικὴ πολιτεία μας!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 341 times, 1 visits today)
Leave a Reply