Ἡ …«κόκκινη ἐπανάστασις» προστατεύεται ἀπὸ τὰ …«δεξιά» ΜΑΤ!!!

«Ακροδεξιά» ΜΑΤ να προστατεύουν τα γραφεία της «κόκκινης επαναστάσεως»…

Ἡ ...«κόκκινη ἐπανάστασις» προστατεύεται ἀπὸ τὰ ...«δεξιά» ΜΑΤ!!!1
Και  από κοντά πανό στην Τράπεζα της «Ελλάδας» που μιλάει για Τράπεζα των Αποικιοκρατών και των Rothschild.

Ἡ ...«κόκκινη ἐπανάστασις» προστατεύεται ἀπὸ τὰ ...«δεξιά» ΜΑΤ!!!2

Μικρά βήματα προς την συνειδητοποίηση της πραγματικότητας με αρκετές δεκαετίες καθυστερήσεως.
Η έξοδος από τον φανταστικό κόσμο που μας υποχρέωσαν να ζούμε πράκτορες-ιστορικοί και πράκτορες-δημοσιογράφοι έχει αρχίσει κι αυτό είναι το μόνο αισιόδοξο γεγονός στην εποχή μας.

Θα πάρει πολύ χρόνο ώστε οι συνειδητοποιημένοι πολίτες με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης να ξεπεράσουν σε αριθμό τους παρτάκηδες γλείφτες, τις χεσμένες κότες και τους ηλιθίους, που ακόμη διατηρούν την πλειοψηφία.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply