Ἐπιχειρήματα …«ἀντιφασισμοῦ»!!!

Ἐπιχείρημα ἀπὸ τοὺς …«ἀντιφασίστες», ὄχι μπαρμπούτσαλα!!!

Ἐπιχειρήματα ...«ἀντιφασισμοῦ»!!!

Ἕνας βιασμὸς μπορεῖ νὰ κρατήσῃ 30 δευτερόλεπτα ἀλλὰ ὁ ῥατσισμὸς διαρκεῖ γιὰ πάντα!!!
(Μετάφρασις τοῦ «τσιτάτου» ἀπὸ τὰ ἀγγλικά.)

Τὸ Χρήσιμον

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply