Οἱ τράπεζες …«κουρεύουν» χρέη;

Οἱ τράπεζες ...«κουρεύουν» χρέη;Τὸ ἔχω ξαναγράψει κι ἐπιμένω στὴν ἀποψή μου.
Ἀπὸ τὴν στγιμὴ ποὺ οἱ κωλοτράπεζες, οἱ νόμιμοι τοκογλύφοι, ἔχουν πάρει τὰ λεφτὰ τῶν δανείων ποὺ εἶχαν δόση, μέσῳ τῶν ἀνακεφαλαιοποιήσεων…
…τὰ ὁποία τὰ χρεωθήκαμε ἐμεῖς ὡς δημόσιο χρέος…
Δὲν κουρεύουν, οὔτε διαγράφουν δάνεια…
Δωράκια κάνουν μὲ ξένα λεφτά, τὰ δικά μας…!!!

Κι ἀφοῦ εἶναι καὶ δικά μου, ἐγὼ θέλω νὰ ἐρωτηθῶ, γιὰ τὸ ἐὰν θέλω νὰ «κουρέψουν» λεφτὰ ποὺ μοῦ χρωστοῦν, ἀφοῦ θὰ ἔλθουν νὰ μοῦ τὰ πάρουν μέσῳ φόρων – εἰσφορῶν- ἐκτάκτων τελῶν καὶ λοιπά…
…ὑπὲρ μέρους τοῦ δημοσίου χρέους, ποὺ φόρτωσαν, χωρὶς ἐπίσης νὰ μὲ ῥωτήσουν!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

«Κούρεμα» χρέους για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Η πρόταση των τραπεζών

Νομοθετικές παρεμβάσεις που να επιτρέπουν την διαγραφή μέρους του χρέους που έχουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και Δημόσιο, ζητούν οι τράπεζες, πριν τεθούν οι στόχοι τριετίας για την μείωση των προβληματικών δανείων και την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων τους.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures – NPEs) των τραπεζών επί δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται σήμερα σε περίπου 20,7 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 8,7 δισ. ευρώ αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (σ.σ. δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για την υποκατηγορία χορηγήσεων με τις χειρότερες επιδόσεις καθώς τα NPEs φθάνουν έως και το 80% των χορηγηθέντων δανείων. Με δεδομένο, δε, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται σε περίπου 600 χιλιάδες, το βάθος και η διασπορά του προβλήματος είναι τέτοια που απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση.

Άλλωστε, για προβληματικά δάνεια ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ (σ.σ. άνω του 1 εκατ. ευρώ) εμπλέκονται περισσότερες από μία τράπεζες. Αν συνυπολογισθούν, τέλος, και οι οφειλές που έχουν οι παραπάνω επιχειρήσεις προς εφορία και ταμεία, η προσπάθεια ξεχωριστής ρύθμισης για καθεμία εξ αυτών μοιάζει ανέφικτη.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, ο μόνος τρόπος για να φανεί πόσες από τις παραπάνω εταιρείες είναι βιώσιμες, είναι να τρέξει καμπάνια από τις τράπεζες, η οποία θα εμπεριέχει ένα ισχυρό δέλεαρ αφέσεως χρέους, τόσο από τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και από το Δημόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες προτείνουν να υπάρξουν αλλαγές στον νόμο Δένδια, που να επιτρέπουν την οριζόντια διαγραφή απαιτήσεων που έχουν τράπεζες, εφορία και ταμεία για εκείνες από τις επιχειρήσεις οι οποίες θα φανούν συνεπείς στην αποπληρωμή του εναπομείναντος ρυθμιζομένου χρέους.

«Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, το εγχείρημα ανακτήσεως των παραπάνω προβληματικών δανείων θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς λόγω του πλήθους των περιπτώσεων και της μικρής αξίας των εξασφαλίσεων, δεν είναι δόκιμο να επιχειρηθούν tailor made ρυθμίσεις», αναφέρει στέλεχος τράπεζας.

Καμπανάκι για τους στόχους!
Σε αυτή την περίπτωση θα είναι αδύνατο να τεθούν και φιλόδοξοι στόχοι για την μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων σε βάθος τριετίας, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν λίγο κάτω από το 20% των συνολικών προβληματικών δανείων. Αν προστεθούν και οι δυσκολίες που υπάρχουν λόγω του νόμου Κατσέλη, το ύψος των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων που εμφανίζει προβλήματα αποτελεσματικής ρυθμίσεως φθάνει στα 35 δισ. ευρώ!

Ζητείται αλλαγή του πλαισίου για άφεση χρέους
Οι τράπεζες επιδιώκουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξουν τροποποιήσεις του νόμου Δένδια στην κατεύθυνση που αρχικά επεδίωκε η τότε κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ αλλά υπαναχώρησε μπροστά στις αντιδράσεις της Τρόικας.

Αρχική πρόθεση του τότε υπουργού Οικονομίας και Αναπτύξεως Ν. Δένδια ήταν να υπάρξει μια οριζόντια μείωση του χρέους σε όσες επιχειρήσεις έμπαιναν στην ρύθμιση και εμφανίζονταν συνεπείς. Εφόσον οι τράπεζες δέχονταν, για παράδειγμα, να διαγράψουν το 30% των απαιτήσεών τους, το Δημόσιο με την σειρά του (σ.σ. εφορία και ταμεία) θα διέγραφε ίσο μέρος των απαιτήσεών του από ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η αντίδραση της Τρόικας οδήγησε στο να προβλέπεται μόνο διαγραφή των προσαυξήσεων, αντί η κυβέρνηση να διαπραγματευθεί την δυνατότητα αφέσεως χρέους είτε για μικρότερη μάζα δανείων (π.χ. μόνο για τα δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις), είτε με χαμηλότερο συντελεστή.

Τώρα κυβέρνηση και εποπτική αρχή μπορούν να ζυγίσουν, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, το βάρος και τα οφέλη σε Δημόσιο και τράπεζες από μια τέτοια κίνηση και να επανεξετάσουν την χορήγηση γενναιόδωρων κινήτρων, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική ρύθμιση χρεών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι καμπάνιες που τρέχουν οι τράπεζες ή τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα για ρυθμίσεις χρεών μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπουν διαγραφή μέρους των εξωλογιστικών τόκων και όχι του κεφαλαίου.

Πηγή: euro2day.gr

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply