Μετὰ ἀπὸ …ἑπτὰ χρόνια ἀνεκάλυψαν ἕναν ἥρωα!!!

Μαχόμενος ἐναντίον ἐχθρικοῦ ἀεροσκάφους, ποὺ εἰσέβαλε στὸν ἐθνικὸ ἐναέριο χῶρο, ἀντὶ νὰ ὑποχωρήσῃ, μιᾶς καὶ τὸ ἐχθρικὸ ἀεροσκάφος ὑπερτεροῦσε τεχνολογικὰ (καὶ ἡλικιακά) ἀπὸ τὸ δικό του, ἔπεσε ἡρωικὰ ὑπερασπιζόμενος τὴν Πατρίδα.

Μετὰ ἀπὸ ...ἑπτὰ χρόνια ἀνεκάλυψαν ἕναν ἥρωα!!!

Καί τί ἔκανε γιά αὐτό ἡ πατρίδα;

Τὸν ἀνεγνώρισε σὰν Ἥρωα μετὰ τὴν πάροδο 7 ἐτῶν!
Ἐν ἀντιθέσειη μὲ κάποιους ἄλλους, ποὺ τὸ μόνο τους «κατόρθωμα» εἶναι νὰ εἶναι ἀριστεροὶ καὶ τοὺς ὁποίους ἀμέσως τοὺς κάνουν πρῶτο θέμα σὲ ὅλα τὰ ΜΜΕ καὶ τὸ ὄνομά τους μνημονεύεται νυχθημερόν, δίνεται σὲ δρόμους καὶ γίνονται προτομές τους σὲ πλατεῖες…

Τὸ Χρήσιμον

μὲ εἰκόνα ἀπὸ ἐδῶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply