Ὄχι, δὲν ὑπάρχει χειραγώγησις!!!

Τὸ twitter μπλόκαρε τὸ χάσταγκ WhichHillary, ποὺ σὲ μία ἡμέρα μάζεψε 100.000 τουΐτς, ποὺ ἔκραζαν τὴν κάργια…

Τὸ facebook τὶς πρὸ ἄλλες δὲν ἄφηνε νὰ ἀνεβοῦν φωτογραφίες ἀπὸ χρῆστες τοῦ ISIS, ὅπου φαινόταν ἡ τουρκικὴ σημαία δίπλα στὴν σημαία τοῦ ISIS….

Ὄχι, δὲν ὑπάρχει χειραγώγησις!!!

Ἀλλὰ καὶ τὰ δύο δὲν μποροῦν νὰ ἐντοπίσουν καὶ νὰ μπλοκάρουν προφὶλς μελῶν τοῦ ISIS, ποὺ ἀνέβαζαν ἀποκεφαλισμοὺς Συρίων, ἔκαναν προπαγάνδα καὶ στρατολογοῦσαν ἀποκεφαλιστές.

Ὄχι, δὲν ὑπάρχει χειραγώγησις…

Τὸ Χρήσιμον

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply