Ἐμπόριον ὀργάνων τῶν Σέρβων πίσω ἀπὸ τὸ ἔγκλημα τῆς Σρεμπρένιτσα!

Ἀπεκαλύφθη ἐπιτέλους ἡ ἀλήθεια!!

Ἐμπόριον ὀργάνων τῶν Σέρβων πίσω ἀπὸ τὸ ἔγκλημα τῆς Σρεμπρένιτσα!

Ἕνας δημοσιογράφος, ἀκόμα μὲ κάκαλα, εἶχε καταγγελία ἀπὸ ἕνα θῦμα, γιὰ ἐμπόριο ὀργάνων στὸ Κόσσσοβο, διὰ μέσου τῆς Ἀλβανίας, τὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου στὸ Κόσσοβο καὶ τοῦ βομβαρδισμοὺ τῆς Σερβίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ!!!
Δὲν μποροῦσε ὅμως νὰ τὸ στηρίξῃ  σὲ ἄλλα στοιχεῖα….

Ἐκανε καταγγελία καὶ δημιουργήθηκε μία ἐπιτροπή, ἐκεῖ στὸ μακρυνὸ 2003.
Βρῆκε καὶ ἐξέτασε ἑπτὰ πρῴην Οὐτσεκᾶδες, ὅλοι Ἀλβανικῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ ἀπὸ διαφορετικὲς περιοχές….
Οἱ μαρτυρίες τους συνέπιπταν μὲ τὴν καταγγελία τοῦ θύματος.

Οὐτσεκάδες ἔπαιρναν ἐντολὴ νὰ συλλαμβάνουν ὁμήρους μὲ τὴν διευκρίνηση νὰ μὴν τοὺς κτυπήσουν κάπου!!!
Οἱ ὅμηροι ἦταν συνήθως σερβικῆς καταγωγῆς !!
Στὴν συνέχεια τοὺς ὁδηγοῦσαν στὴν Βόρειο καὶ Κεντρικὴ Ἀλβανία, ὅπου καὶ γινόταν ἡ ἀφαίρεσις τῶν ὀργάνων τους!!!
Ἕνας ἀπὸ τοὺς μάρτυρες δήλωσε ὅτι εἶχε συμμετάσχη καὶ στὴν ταφὴ κάποιων ἄτυχων Σέρβων!!

Ἡ ἀφαίρεσις ὀργάνων ἀπὸ αἰχμαλώτους θεωρεῖται ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος…
Ἀλλὰ ὅλοι πλέον θυμοῦνται, μὲ τὴν βοήθεια τῶν Μ.Μ.Ε. τῆς ἐποχῆς, τὴν Σρεμπρένιτσα καὶ τοὺς Σέρβους σὰν κτήνη καὶ θῦτες τῶν καημένων, καταπιεσμένων Ἀλβανῶν τοῦ Κοσσόβου, ἐνῶ οἱ πραγματικοὶ θῦτες κυκλοφοροῦν ἀκόμη ἐλεύθεροι!!!

Τὸ Χρήσιμον

11 Insajderi.com published today the investigative file of International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) for “organ trafficking”. The file includes the testimony of eight witnesses, claiming to have been part of kidnappings and transportation.
An investigation based on suspicions for organ trafficking was conducted between 2002 and 2003. ICTY investigators interviewed eight people.

Seven of them were Kosovo Liberation Army members and one victim. They claim to have transported victims to Albania with clear instructions not to beat up the hostages.

Witnesses stated to the investigators that they were members of a “group” that has been active until the end of 2000.

Testimonies are now summarized in a confidential inquiry report that the Tribunal has handed to the Task Force for investigating the allegations of Council of Europe report for organ trafficking. At the time, the evidence were ample to establish an indictment.

The investigation was initiated when the Tribunal received a letter from an American jounrlaist, Michael Montgomery. He had interviewed a witness, but there was not enough material to write on “organ trafficking”.

He addressed the letter to the Tribunal, leading investigators to initiate an inquiry. They took testimonies from eight “protagonists”, coded with numbers.

The report summarized the testimonies, compatible with “war crimes”, and signed by Eamon Smytin, chief of Missions in Skopje and Prishtina. It was later delivered to Patrick Lopez Terres, chief investigator, marked with “not to be disclosed with journalists”.

“Patrick, following my visit on December 23, 2003, I met lat night (Dec 29) with Paul Coffey, director of UNMIK Justice Department. Please find attached”, stated the report, dated November 2, 2003, signed by Lopez Terres and stamped with the seal of the Hague Tribunal.

The first witness, identifies as “the first source” claims to have participated directly in the transportation of hostages from Kosovo to northern and central Albania.

He is of Kosovo Albanian nationality and had previously served in Kosovo war as a driver and low-profile fighter in the KLA.

The second source claims to have participated directly in the transportation of hostages from Kosovo to northern and central Albania. He also claimed to have joined KLA in 1998 as a driver and low-profile figheter in the KLA.

Third source, also claimed to have been directly involved with the transportation of hostages from Kosovo to northern and central Albania, and member of the KLA as a security officer in the command of Dukagjini region.

The fourth source is an ethnic Albanian from Montenegro, who had served as a driver and fighter in the KLA.

He claimed to have participated directly in burying the bodies of Serbs and transportation of hostages from Kosovo to northern Albania.

The fifth source claims to have direct knowledge in the transportation of hostages from Kosovo to northern and central Albania. The report stated that his direct role remains unknown.

The report says that he has been ranked in the middle of the chain of hierarchy in KLA’s logistics. He has close relations to Ramush Haradinaj.

Sixth source is an Albanian from Prizren, accused by the KLA for collaboration with the Serbs. He was taken hostage, along with his brother and was kept in a factory in Kukes. His brother was killed in Kukes.

The witness was released and returned to Prizren after the war. He claims to have seen Serbian hostages, held by the KLA in Kukes.

The seventh source claimed to have direct knowledge on the detention centers in norther Albania. He is a Kosovo Albanian, and low-profile KLA soldier.

Eighth source alleges indirect knowledge for transporting hostages from Kosovo to northern Albania. He had served under the command of Ekrem Hoxha, also known ad Drini.

The explanatory letter of the report was signed by Paul E. Cofie, director of the UNMIK Department of Justice.

gazeta express

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply