Τὰ σεξουαλικὰ ἐγκλήματα κατὰ ἀνηλίκων πολλαπλασιάζονται…

Σεξουαλικά εγκλήματα από την ηλικία των 5 ετών.
Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα σεξουαλικής βίας στις νηπιακές ηλικίες τα τελευταία 3 χρόνια. Τὰ σεξουαλικὰ ἐγκλήματα κατὰ ἀνηλίκων πολλαπλασιάζονται...

 

Περισσότερα από 1000 κρούσματα ετησίως στην Αγγλία.

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply