Τὰ σεξουαλικὰ ἐγκλήματα κατὰ ἀνηλίκων πολλαπλασιάζονται…

Σεξουαλικά εγκλήματα από την ηλικία των 5 ετών.
Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα σεξουαλικής βίας στις νηπιακές ηλικίες τα τελευταία 3 χρόνια. Τὰ σεξουαλικὰ ἐγκλήματα κατὰ ἀνηλίκων πολλαπλασιάζονται...

 

Περισσότερα από 1000 κρούσματα ετησίως στην Αγγλία.

Σίγμα

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply