Εἰρηνικές πορεῖες;

Ἄκουσα στὶς εἰδήσεις καὶ γιὰ ἐπεισόδια ποὺ ἔγιναν μεταξὺ χρυσαυγιτῶν καὶ ἀριστερῶν, ποὺ πραγματοποιοῦσαν εἰρηνικὴ ἀντιφασιστικὴ διαδήλωση.

Οἱ χρυσαυγῖτες ἦσαν ὁπλισμένοι μὲ σιδηρογροθιές, πέτρες, κοντάρια καὶ ἄλλα ὅπλα καὶ ἔκαναν δολοφονικὴ ἐπίθεση κατὰ τῶν μελῶν ποὺ ἔκαναν τὴν εἰρηνικὴ ἀντιφασιστικὴ διαμαρτυρία.

Τὰ κοντάρια ποὺ εἶχαν οἱ ἀριστεριστές, ἐπειδὴ εἶχαν κόκκινες σημαῖες, μᾶλλον οἱ δημοσιογράφοι τὰ πέρασαν γιὰ τριαντάφυλλα, ἀφοῦ δὲν ἀνέφεραν κάτι γιὰ αὐτά, οὔτε γιὰ τὰ κράνη ποὺ φοροῦσαν.
Οἱ δὲ πέτρες ποὺ πετοῦσαν αὐτοὶ ἦσαν καλὲς καὶ εἰρηνικές, δὲν θὰ προκαλοῦσαν τραύματα…
…τὰ τὰ λέμε αὐτά…!!!

Εἰρηνικές πορεῖες;

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 191 times, 1 visits today)
Leave a Reply