Οἱ θρησκεῖες σὰν μέσον χειραγωγήσεως

Ἀμερικανὸς Ἐπίσκοπος ἐξηγεῖ πὼς ἡ θρησκεία εἶναι «φτιαγμένη» καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰνὰ ἐλέγχῃ ἀνθρώπους.

Οἱ θρησκεῖες σὰν μέσον χειραγωγήσεως

American Bishop Explains How Religion Is ‘Made Up’ & Used To Control People

Ἡ θρησκεία εἶναι ἕνα ἀμφιλεγόμενο θέμα, καὶ θὰ ἤθελα νὰ προλογίσω τὸ ἄρθρο αὐτό, λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι ὁ στόχος μου νὰ θέλω νὰ ὑποτιμήσω κάποιονν ἢ νὰ μειώσω τὶς πεποιθήσεις του.
Τὸ πρόβλημά μου δὲν εἶναι μὲ τὴν πίστη, ἀλλὰ μὲ τὴν θρησκεία, ὡς μιὰν ὀργάνωση, ἡ ὁποία ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ὡς μέσον ἐλέγχου, βάζοντας τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐναντιώνονται ὁ ἕνας κατὰ τοῦ ἄλλου καὶ νὰ προκαλῇ τρόμο καὶ πολέμους.
Ἡ θρησκεία, σ΄αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἐξυπηρετεῖ τοὺς σκοποὺς πολλῶν καὶ διαφόρων παγκοσμίων ἀτζεντῶν τῆς ἐλίτ.

Βάσια Ζαριφοπούλου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply