Ἡ ἐργολαβία προεδρία…

Καὶ γιὰ νὰ μὴ ξεχνιόμαστε,
δὲν ὑφίσταται πλέον ὁ θεσμὸς τοῦ Προέδρου USA.
(καὶ δὲν εἶμαι ἀπολύτως σίγουρος ὅτι ὑπῆρξε κάποτε).

Ἡ ἐργολαβία προεδρία...

Πρόκειται γιὰ ἕναν ἁπλὸ ἐργολάβο,
μὲ προσόντα ποὺ ἀξιολογεῖ κάποιος Super Mac
καὶ μὲ ἐντελῶς συγκεκριμένη ἀτζέντα….

Ἔτσι ὅπως δὲ ὑφίσταται πρωθυπουργὸς Ἑλλάδος,
ἀλλὰ ὑπεργολάβος, μὲ ἐντελῶς συγκεκριμένη ἀτζέντα
καὶ μὲ προσόντα ποὺ ἀξιολογεῖ κάποιος Super Mac….

Ἔτσι βέβαια ἦταν πάντα,
ἀπὸ τὸ τέλος τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, μέχρι σήμερα,
ἀλλὰ φυσικά, ὁ κάθε ἕνας μπορεῖ νὰ πιστεύῃ ὅ,τι θέλει,
ἀκόμη καὶ στὴν Δημοκρατία, ἢ στὸν κυρίαρχο λαό,
ἢ στὸ λευκὸ γένος, ἢ στὴν κοίλη γῆ,
ἢ στοὺς reptilians, ἢ στοὺς Ἐλ, ἢ στὸν Ἀπόλλωνα….

Ἐνίοτε μάλιστα, τὸ νὰ ζῇς τὸν μῦθο σου στὴν Ἑλλάδα, ἐπιδοτεῖται…

Θανάσης Πολυζωΐδηςιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply