Ἡ …«πρωθυπουργική μας διάνοια»!!!

Ἡ ...«πρωθυπουργική μας διάνοια»!!!

Όταν η διάνοια που έχουμε για πρωθυπουργό ρωτάει αν η δεξαμενή νερού στα καναντέρ είναι κάτω και μετά αν τα καναντέρ είναι «χειροκίνητα» ή αυτόματα…

ὁμάδα ἀλήθειας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.