Φυσιολογική ὑπερφορολόγησις στά ἐργαλεῖα δουλειᾶς μας;

Φυσιολογική ὑπερφορολόγησις στά ἐργαλεῖα δουλειᾶς μας;

Στὶς 6 Ἰουλίου, ὁ SSἈλεξιάδης, ἐκεῖνο τὸ διορισμένο ἐξωμήτριο ἔκτρωμα τοῦ Σοῦλτς, ἐρωτώμενος σχετικὰ ἀπὸ τὸν Στραβελάκη στὸ real fm, γιὰ τὸν φόρο στὰ ἀγροτεμάχια, εἶπε, μεταξὺ ἄλλων, τὸ κορυφαῖο:

«Ὑπάρχει φυσιολογικός ἄνθρωπος πού θεωρεῖ ὅτι αὐτή ἡ φορολόγησις στά ἀγροτεμάχια δέν εἶναι λογική;»…

Κατόπιν τούτου θὰ ἀναμένουμε καὶ τὴν φορολόγηση τῶν ὅποιων «ἐργαλείων» δουελιᾶς, τῶν ὅποιων ἐργαζομένων στὸν ἰδιωτικὸ καὶ ἐλεύθερο ἐπαγγελματικὸ τομέα…

Σ.σ. Ἐξαιροῦνται οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἐπειδὴ τὰ ἐργαλεία δουλειᾶς τους τὰ παρέχει τὸ κράτος, λόγῳ τῶν φόρων τῶν ὑπολοίπων πολιτῶν…

Λάλλας Παναγιώτης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *