Ψυχικὰ βρεφικὰ τραύματα…

Ὄντως…
Αὐτὰ τὰ βρεφικὰ ψυχοτραύματα ἀφήνουν πίσω τους κουσούρια…

Ὁ Κούλης ἕξι μηνῶν πολιτικὰ διωκόμενος…
Μπουααααχαχαχαχααά, κλαῖνε καὶ τὰ Παρίδια!!!

Σούλη Κάσσια

Ἕξι  μηνῶν ἦταν τότε…

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply