Ὁ Μιλόσεβιτς ἦταν τελικά ἀθῷος;

Ἡ Δύσις ὡς ἡ δύναμις τοῦ ἀπολύτου κακοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

Ὁ Μιλόσεβιτς ἦταν τελικά ἀθῷος;

Μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἡγέτου τῆς Γιουγκοσλαυΐας Σλόμποταν Μιλόσεβιτς, τὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης παρεδέχθη τὴν ἀθωότητά του στὰ ἐγκλήματα γιὰ τὰ ὁποῖα τὸν κατηγοροῦσαν.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὁ Μιλόσεβιτς ἦταν τελικά ἀθῷος;

Leave a Reply