Τουρκικὴ ἑταιρεία χορηγὸς …ἑλληνικοῦ σχολείου!

Ἡ μεγαλυτέρα τουρκικὴ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας TURKCELL, κατέθεσε στὸν λογαριασμὸ τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου» (Imroz Egitim ve Kultur Dernegi) τὸ ποσὸ τῶν 405.000 λιρῶν Τουρκίας (περίπου 135.000 εὐρῶ) πρὸ κειμένου να ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες διαμορφώσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου στὰ Ἀγρίδια τῆς Ἴμβρου.

Τουρκικὴ ἑταιρεία χορηγὸς ...ἑλληνικοῦ σχολείου!

Ὀσο κι ὑποκριτικὸ νὰ εἶναι αὐτὸ ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ ἀπὸ τὴν μιὰ ἔδιωξαν τοὺς Ἕλληνες κι ἀπὸ τὴν ἄλλη κάνουν εὐεργεσίες, τόσο προκλητικὸ εἶναι ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἐλίτ, ποὺ τὸ μόνον ποὺ ξέρει εἶναι να γεμίζῃ τὰ σεντούκια στὴν Ἐλβετία.

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply