Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ) (Ἢ, ἀντισυνταγματικῶς κομμουνιστικοποιηθήκαμεν!!!)

Γενικὴ Γραμματεία πρωθυπουργοῦ πλέον τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ, ἀπὸ τὸ 2011.
Ἀπόφασις τοῦ GAP.Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ) (Ἢ, ἀντισυνταγματικῶς κομμουνιστικοποιηθήκαμεν!!!)1

 

ἐθνικὸ τυπογραφεῖον

Ὑπογράφουν, κατὰ πῶς βλέπετε, Κάρολος Παπούλιας, Γεώργιος Παπανδρέου, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!! (γ) (Ἢ, ἀντισυνταγματικῶς κομμουνιστικοποιηθήκαμεν!!!)2
Μούγκα στὴν στρούγκα τὰ κοπρόσκυλα τῶν κομμάτων.
Μοῦγκα διότι οἱ λέσχες, οἱ στοὲς καὶ οἱ τράπεζες αὐτὸ διέταξαν!!!

Δῆλα δή…
Οἱ λεγόμενες «μνημονιακὲς ὑποχρεώσεις» τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων μας ἐμπεριεῖχαν, σαφῶς καὶ τὸν ὅρο τῆς μετατροπῆς τοῦ πολιτεύματός μας, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε, σὲ κομμουνιστικό.
Στὴν πραγματικότητα ἡ παραβίασις τοῦ Συντάγματος, μόνον γιὰ αὐτό, εἶναι καταφανὴς καὶ ἀκυρώνει κάθε ἄλλο νομομαγείρεμά τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἀναγνωρίσιμον κι ἀποδεκτό!!!
Πέραν λοιπὸν τῶν ὅποιων ἀντισυνταγματικῶν νόμων, τῶν ὅποιων νομομαγειρευμάτων καὶ τῶν ὅποιων ἀνθελληνικῶν πράξεών τους, ἔχουμε ἀκύρωσιν τοῦ ἰδίου τοῦ πολιτεύματος.
Μία ἀκύρωσις ποὺ σήμερα προσπαθοῦν νὰ γίνῃ καὶ …«συνταγματική», μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου, μὰ καὶ τοῦ Συντάγματος!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ μὴν πεταχθῇ κάποιος νὰ μᾶς πῇ πὼς μόνον ἡ γραμματεία ἄλλαξε, διότι καλὸ θὰ ἦταν, πρὶν τὸ κάνῃ, νὰ βουτήξῃ ὁλίγον τὴν γλῶσσα του στὸ μυαλό του καὶ νὰ σκεφθῇ τὸ τὶ πραγματικὰ μᾶς συμβαίνει!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply