Ἀνίκανοι νὰ πολεμήσουν…

Στὴν Ῥαδιοφωνικὴ Ἐκπομπὴ τοῦ Γιώργου Γράβαρη, στὸ «Ῥαδιόφωνο τοῦ Πολίτου» τὸ περασμένο καλοκαίρι, παρενέβη ἕνας βετεράνος τοῦ 361 ΤΠ τὸ 1974 ποὺ εὑρίσκετο στὴν περιοχὴ Συχαρί/Ἀλωνάγρας!

Ἀνίκανοι νὰ πολεμήσουν...

Ἔκανε μιὰ καταγγελία γιὰ κάποιους ἀπὸ τοὺς Ἀξιωματικούς τους – ὅλοι ἐκ Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος – ποὺ τοὺς ἐγκατέλειψαν ὅταν ἐμφανίσθηκαν οἱ Τοῦρκοι.

Δὲν ἤθελα νὰ τὸ συζητήσω κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ναί, δυστυχῶς, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Διοίκησίς τους τοὺς ἐγκατέλειψε. Τοὺς ἄφησε μόνους νὰ ἀποφασίσουν …πῶς θέλουν νὰ πεθάνουν: σὲ μιὰ ἄνιση μάχη ἢ σὰν αἰχμάλωτοι…

Καὶ βέβαια, ἀνερυθρίαστα, μετὰ τὸν πόλεμο ἐπανῆλθε στὸ διαλυμένο Τάγμα νὰ τὸ διοικήσῃ…

Καὶ ἔγραψαν καὶ βιβλίο…. στραβώνοντας μὲ τὸ φῶς τῆς ἀληθοφανοῦς ψευτιᾶς τοὺς ἀναγνῶστες ποὺ δὲν τὰ ἔζησαν τότε.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 256 times, 1 visits today)
Leave a Reply