Τὸ «Χούκου» τῶν Κινέζων

 Τὸ «Χούκου» τῶν Κινέζων

Εἶχα ἀναφερθῆ καὶ παλαιότερα σὲ αὐτὸ τὸ «Εσωτερικὸ Διαβατήριο», ποὺ ἰσχύει στὴν Κίνα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Κινέζων Αὐτοκρατόρων….

Φαίνεται κάτι σὰν τὸ πιστοποιητικὸ οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἢ τὴν οἰκογενειακὴ μερίδα ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς στὴν Ἑλλάδα, μόνον ποὺ τὸ «Χούκου» εἶναι πιὸ αὐστηρὸ ὅπως φαίνεται…

Μιὰ πόλις στὴν Νότια Κίνα προσφέρει δωρεὰν ἐξετάσεις DNA σὲ οἰκογένειες μὲ χαμηλὰ εἰσοδήματα, ποὺ δὲν ἔχουν πιστοποιηθεῖ γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση, ὤστὲ νὰ πιστοποιηθοῦν γιὰ ἄδεια  μονίμου ἐγκαταστάσεως, γνωστὸ ὡς «Χούκου» καὶ νὰ ἔχουν τὰ προσόντα γιὰ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ βοήθεια.

A city in south China is offering free DNA tests to low-income unregistered families, so that they can register for a resident permit, known as a “hukou,” and qualify for financial and social assistance.

Xinhua

Hukou system

China reforms hukou system to improve migrant workers’ rights

ἔρευνα
Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply