Ὤρα νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα…

Ὤρα νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα...Δὲν σκοπεύω νὰ ἀναρτήσω κάποιου τὴν ἀρθρογραφία….
Ἂν ὅμως πέσῃ στὴν προσοχή σας, ἄρθρο τοῦ Τάκη Μίχα γιὰ τὴν φορολογικὴ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν Εὐρώπη…. Διαβάστε το.
Εἶναι καιρὸς σιγὰ σιγὰ νὰ ξεστραβωνόμεθα, καὶ νὰ βλέπουμε τὴν ἀλήθεια κατάματα.
Τοὐλάχιστον οἱ ὀπαδοὶ τῆς ἐλευθερίας.

Τὰ εὐρωσταλίνια ἔχουν πλέον φθάσει σὲ καινούργια ὕψη φασισμοῦ….
Κυνηγᾶμε μέχρι θανάτου τὴν μικρὴ καὶ μεσαία ἐπιχείρησι ….γιατὶ εἶναι δύσκολο νὰ τὴν φορολογήσουμε.

Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ σκοπὸς ποὺ κάποιος ἱδρύει μία ἐπιχείρησι, δὲν εἶναι νὰ πραγματώσῃ τὸ ὅποιο ὄνειρο εὐημερίας ἔχει, ἀλλὰ νὰ φορολογηθῇ.

Αὐτὲς εἶναι στὴν βάσι της οἱ πρόσφατες δηλώσεις Καφαντάρη, οἱ σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα δηλώσεις τοῦ εὐρωσταλινικοῦ Θεοχάρη (μὲ τὸν ἀρχιπρασόκο μέντορά του Παπαδόπουλο).
Τέλος αὐτὲς εἶναι οἱ ἀπόψεις πλειάδος στελεχῶν, ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊστικὸ μεταρρυθμιστικὸ χῶρο, ποὺ ἤδη πλαισιώνουν μὲ κραυγές, τὴν ἡγεσία Μητσοτάκη.

Νὰ εἴμαστε καλὰ νὰ μᾶς θυμόμαστε.

«Ἕνας»

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *