Χορτᾶτοι καὶ νηστικοί…

Πεταμένες ἑκατοντάδες μερίδες μουσακᾶ καὶ παναρισμένου φιλέτου, ἀπὸ τοὺς μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους «πρόσφυγες», ἐπειδὴ ἀμφέβαλαν πὼς ἴσως δὲν ἦσαν «χαλάλ» (δηλαδὴ ἴσως νὰ μὴ πληροῦσαν τὶς προδιαγραφὲς τοῦ Κορανίου), τὴν ὥρα ποὺ χιλιάδες νηστικοὶ συμπολῖτες μας πεινοῦν καὶ δὲν ἔχουν νὰ πάρουν φαγητὸ στὰ παιδιά τους.

Χορτᾶτοι καὶ νηστικοί...

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Τοὐλάχιστον μποροῦσαν, αὐτὲς εἰδικῶς τὶς μερίδες, νὰ τὶς διαθέσουν στοὺς …δευτέρας κατηγορίας πολῖτες, Ἕλληνες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Χορτᾶτοι καὶ νηστικοί…

  1. Μια χαρά τα λέτε, μα η εικόνα δε δείχνει εκατοντάδες μερίδες φαγητού. Επίσης ποτέ δε σερβίρονται δύο διαφορετικά φαγητά. Το πιθανότερο πετάχτηκαν από την κουζίνα του καμπ όπου εργάζονται Ελληνες, πολύ κακώς βέβαια. Από το να δείχνουμε, καλύτερα να κάνουμε. Μπορείτε να πάτε να μιλήσετε με τους υπεύθυνους και ότι περισσεύει στην κουζίνα να το μοιράζεται εσείς στους φτωχούς.

    • Τὸ ἔκαναν ἤδη, σὲ πολλὲς ἄλλες ἀνάλογες περιπτώσεις, συμπατριῶτες μας, ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τραφοῦν, ἤ ὄχι, τὰ γειτονόπουλά τους. Ἔχουμε πολλὲς καταγγελίες καὶ ἀρκετὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ στὸ διαδίκτυο.
      Δυστυχῶς ὅμως οἱ ὑπεύθυνοι δὲν μποροῦν νὰ διαθέσουν, ἀκόμη καὶ κρυφά, αὐτὲς τὶς μερίδες νὰ τὶς διαθέσουν διαφορετικά.

      Υ.Γ. Ἡ φωτογραφία εἶναι πραγματικὴ καὶ ἐδόθησαν, μᾶλλον, δυνατότητες ἐπιλογῆς στὸ «μενοῦ».

Leave a Reply