Παρακμὴ καὶ Εἰκονικὴ Πραγματικότης

Ἀντὶ νὰ ἀσχοληθοῦν καὶ νὰ μιλήσουν στὸν ἀμερικανικὸ λαὸ γιὰ τὸ ἀστρονομικὸ δημόσιο χρέος τῆς χώρας τους, ποὺ ἔχει φθάσει στὰ 19,7 τρισεκατομμύρια δολλάρια, ἔχοντας αὐξηθεῖ κατὰ ἑννέα τρισεκατομμύρια δολλάρια μόνον κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς θητείας τοῦ Ὀμπάμα, οἱ ὑποψήφιοι «πλανητάρχες» ἀσχολοῦνται  ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον μὲ σεξιστικὰ ζητήματα καὶ μὲ προπαγάνδα γιὰ τὴν «κακή» ‘Ρωσσία.

Παρακμὴ καὶ Εἰκονικὴ Πραγματικότης

Παρακμὴ καὶ θλίψις γιὰ τὴν κατάντια αὐτῆς τῆς ἄλλοτε μεγάλης χώρας.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply