Χαμένα στρέμματα ποὺ …εὑρέθησαν!!!

Τόσα χρόνια δὲν ἤξεραν ἡ ἀριστερά τους τὶ ποιεῖ ἡ δεξιά τους…
Μόλις μπήκαμε στὰ Μνημόνια ἔχουν καταγράψη καὶ κάθε πότε ἀλλάζουμε …βρακί!!!

Κλᾶφτε τὰ στρεμματάκια… Θὰ τὰ …«ἀξιοποιήσουν» καταλλήλως!!!

Χαμμένα στρέμματα ποὺ ...εὑρέθησαν!!!

Μία εἰδικὴ ὁμάδα ἐργασίας ὁλοκλήρωσε τὴν πρώτη καταγραφὴ τῆς περιουσίας τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως…
11,6 ἑκατομμύρια στρέμματα ἡ περιουσία τοῦ ὑπουργείου…

…καί….

«Μοίρασμα» 670.000 στρεμμάτων δημόσιας γης σε 30.000 αγρότες

Την δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημόσια αγροτικής γη εκτάσεως μεγαλύτερης των 670.000 στρεμμάτων έναντι συμβολικού τιμήματος δίνει σε περίπου 30.000 αγρότες και συνεταιρισμούς το υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξεως.

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα καταγραφή το ΥπΑΑΤ και οι εποπτευόμενοι φορείς του έχουν στην κυριότητά τους:

– Πάνω από 670.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων

– 2.500 στρέμματα αστικών οικοπέδων

– 75.000 στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που έχουν σχέση με την παραγωγική αγροτική δραστηριότητα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής θα εισφέρει στον Οργανισμό η περιουσία αυτή.

Στόχος του εν λόγω Οργανισμού, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, είναι η αξιοποίηση της περιουσίας για την στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας.

Οι δημόσιες εκτάσεις θα δίδονται με μακροχρόνια ενοικίαση στο πλαίσιο των σχεδίων βελτοὠσεως του νέου Προγράμματος Αγροτικής Αναπτύξεως, θα μπορούν να καλλιεργούνται για ζωοτροφές ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει λύση με την νομιμοποίηση καταπατημένων έναντι εσόδων του Δημοσίου.

Η δημιουργία του Οργανισμού υπήρχε στομ νόμο για τους συνεταιρισμούς ωστόσο τώρα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

Συγκεκριμένα το επόμενο διάστημα θα γίνει:

Α. Έκδοση τριών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Αναπτύξως για έγκριση του Καταστατικού του Οργανισμού, τον διορισμό μελών Δ.Σ. και τον προσδιορισμό αμοιβών και αποζημιώσεων.

Β. Σύγκληση 1ης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων για έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Οργανισμού.

Γ. Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ύστερα από πρόταση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Αναπτύηξεως για την πρώτη παραχώρηση δημόσιας περιουσίας και καθορισμό της διαδικασίας παραχωρήσεως των αγροτικών ακινήτων, γαιών και εξοπλισμού.

πηγὴ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply