Διεσώθη ὅμως ἡ Λευκωσία!!!

Οἱ συζητήσεις Μαύρου-Κληρίδου-Γκιουνὲς συνεχίζονται στὴν Γενεύη.
Στὴν ΕΛΔΥΚ διετάχθη ἐπιφυλακή.

Τὴν ἑπομένη ἡμέρα τὸ μεσημέρι ἔμαθαν ὅτι τὰ 3/4 τοῦ Συντάγματος μαζὺ μὲ τὴν Διοίκηση, μὲ διαταγὴ τοῦ Διοικητοῦ Συνταγματάρχου Νικολαΐδου θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὸ Στρατόπεδο γιὰ νὰ λάβουν θέσεις στὶς γύρω περιοχὲς πρὸς τὰ δυτικὰ τοῦ Ἀεροδρομίου.
Στὸ Στρατόπεδο θὰ ἕμενε ὁ 2ος Λόχος τοῦ 1ου Τάγματος καὶ ὁ 4ος Λόχος τοῦ 2ου Τάγματος. 

Στὰ ὑψώματα νοτίως τοῦ Στρατοπέδου θὰ ὀχυρωνόταν ὁ Λόχος Διοικήσεως Συντάγματος. Ἐκεῖ στο Ὕψωμα Β’ τὸ μαλακὸ ὑπογάστριο τῆς ὅλης παρατάξεως σὲ περίπτωση ἐπιθέσεως τῶν Τούρκων ἐὰν οἱ συνομιλίες στην Γενεύη ναυαγούσαν.
Τότε ἔμαθαν ὅτι Διοικητὴς τῶν Δυνάμεων Ἀμύνης ἀνελάμβανε ὁ νέος Ὑποδιοικητής, ἔνας Ἀντισυνταγματάρχης τοῦ ΓΕΣ ποὺ εἶχε ἔλθη ὡς συνοδὸς μὲ τὰ «στραβάδια» καὶ ποὺ τὸ ξεκίνημα τῆς εἰσβολῆς τὸν βρῆκε να ἐπιστρέφῃ μὲ τὶς «παλιοσειρές», γεγονὸς ποὺ τοὺς ἀνάγκασε να ἀποβιβασθοὺν στὴν Πάφο καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Στρατόπεδο ἀντὶ γιὰ νὰ πλεύσουν πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀντισυνταγματάρχης αὐτὸς ἔμαθαν ὅτι εἶχε ὑπηρετήση ὡς Διοικητὴς τοῦ ΛΒΟ τῆς ΕΛΔΥΚ τὴν περίοδο 1961-1963. Βέβαια ὅλοι θὰ προτιμοῦσαν τὸν Παπαγιάννη ποὺ ἤξερε πρόσωπα καὶ πράγματα ἀλλὰ αὐτὸς ἐπανεπατρίσθη κατόπιν διαταγῆς πρὶν μερικὲς ἡμέρες, διότι ἐθεωρήθη Πραξικοπηματίας – εἶχε λάβη μέρος στὸ Πραξικόπημα – καὶ για αὐτὸ ἀνεκλήθη.
Τὸν ἐγνώρισαν τὸν νέο Ὑποδιοικητή. Σταυρουλόπουλος τὸ ὄνομά του.

Δὲν τοὺς εἶπε πολλά. Τοὺς εἶπε ὅτι ἔχει διαταγὴ σὲ περίπτωση Τουρκικὴς ἐπιθέσεως νὰ ὑπερασπισθῇ τὸ Στρατόπεδο «μέχρι ἐνός» καὶ ὅτι ἔδωσε διαταγὴ να ἀδειάσουν οἱ ἀποθῆκες ἀπὸ τὰ ὑλικά, ποὺ ἡ Διοίκησις εἶχε ἀφήση γεμάτες, βορὰ στὰ ἀεροσκάφη τῶν Τούρκων σὲ περίπτωση ἐχθροπραξιῶν. Ζήτησε ἀπὸ τὸν Διοικητὴ τοῦ Λόχου Διοικήσεως νὰ χρησιμοποιήσῃ κάθε ὄχημα καὶ κάθε ὁδηγὸ ἀκόμη καὶ πέραν τῆς διμοιρίας Ἐφοδιασμοῦ.
Τέλος ἀφοῦ ἔκλεισε τὴν συζήτηση, κοντοστάθηκε καὶ γύρισε καὶ εἶπε: «Ἐγὼ θὰ εἶμαι στὸν Σταθμὸ Διοικήσεως ἐπάνω στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἀη-Γιώργη. Ὅσοι μὲ θέλουν, ἱεραρχικὰ στὸ μαγνητικό». (ἐννοοῦσε τηλέφωνο).

– «Ἄ καὶ πρὶν τὸ ξεχάσω. Ἂν σὲ περίπτωση ἐπιθέσεως ὁ ἀγὼν καταστῇ δυσμενὴς γιὰ ἐμᾶς, μόνον μὲ δική μου προσωπικὴ διαταγὴ θὰ ὀπισθοχωρήσετε», τοὺς εἶπε μὲ ὕφος αὐστηρό. «Ὅποιος ὀπιθοχωρήσῃ χωρὶς διαταγὴ θὰ τὸν στήσω στὰ πέντε βήματα», κατέληξε.

********************************

16 Αὐγούστου 1974 ὤρα 11.45

Αὐτὴ ἡ ἐπίθεσις τῶν Τούρκων εἶναι ἡ πιὸ πεισμώδης καὶ ἰσχυρή. Ἀντελήφθησαν τὰ μεμέτια ὅτι τὸ Πυροβολικό μας ἐσίγησε, χωρὶς νὰ ξέρουμε τὸ γιατὶ καὶ ἔριξαν καὶ τὶς τρεῖς ἴλες ἁρμάτων τους στὴν μάχη…
Τὰ τουρκικὰ ἅρματα πέρασαν μὲ εὐκολία τὴν εὐθεία τοῦ ἄξονος Καϊσῆ-Ὕψωμα Ἄσπρα Χώματα-Ἀνατολικὸ Κιόνελι καὶ ἐτοιμάζοντο νὰ μποῦν σὰν σφῆνα μεταξὺ τοῦ Ὑψώματος Β καὶ τοῦ Στρατοπέδου, ἐκεῖ ποὺ ἐμάχοντο λυσσαλέα οἱ λεβέντες τοῦ Λούη Ἰωαννίδου, Λοχαγοῦ τοῦ 4ου Λόχου καὶ κρατοῦσαν ἀκόμη τοὺς Τούρκους μακρυὰ ἀπὸ τὰ συρματοπλέγματα.

Ὁ Σταυριανᾶκος γυρνᾶ δεξιὰ τὸ κεφάλι του λίγο ἔξω ἀπὸ τὸ ὄρυγμα καὶ χαμογελᾶ βλέποντας τὸν Λούη Ἰωαννίδη μπροστὰ μπροστὰ νὰ ἐμψυχώνῃ τοὺς ἄνδρες του, ὅπως καὶ τοὺς διμοιρίτες του νὰ πηγαινοέρχονται ἀπὸ ὄρυγμα σὲ ὄρυγμα.

Διεσώθη ὅμως ἡ Λευκωσία!!!1

«Καλὰ πᾶμε ἐκεῖ, κρατᾶμε», σκέφθηκε. Καὶ τότε βλέπει ἐμπρός του, στὰ 30 μέτρα, ἔνα τουρκικὸ Μ-48 νὰ προχωρᾷ κατὰ ἐπάνω τους, χωρὶς κάποιος νὰ μπορῇ νὰ τὸ σταματήσῃ. Ἀντιαρματικὰ οὔτε για δεῖγμα. Τότε ἐσκέφθη νὰ κάνῃ αὐτὸ ποὺ ἔκανε καὶ στὶς 14 (δύο ἡμέρες πρίν) καὶ ἔπιασε.
Τί εἶχε κάνει;;; Εἶχε βγῆ ἀπὸ τὸ ὄρυγμά του καὶ τρέχοντας ζίγκ-ζὰγκ ἐπήδηξε σὰν αἴλουρος στὴν «μούρη» ἑνὸς Μ-48, ἐτράβηξε σὰν σαλιγκάρι ἀπὸ τὴν ἀνοικτὴ θυρίδα, πιάνοντάς τον ἀπὸ τὸν σβέρκο, τὸν ὁδηγό του καὶ τὸν ἐπυροβόλησε μὲ τὸ πιστόλι του, ἐξ ἐπαφῆς στὸ κεφάλι. Τὸ ἇρμα μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἀκινητοποιήθη. Μετὰ ἀπὸ λίγο κάποιος ἀπὸ τὸ πλήρωμα μέσα πῆγε στὴν θέση τοῦ ὁδηγοῦ καὶ ἔβαλε ὄπισθεν ὁλοταχῶς καὶ τὸ ἇρμα ἀπεμακρύνθη…

Τὸ ἀπεφάσισε, ὑπελόγισε τὴν ἀπόσταση καὶ πετάγεται ἔξω ἀπὸ τὸ ὄρυγμα, ἀρχίζοντας νὰ τρέχῃ πάλι ζὶγκ ζὰγκ καὶ φθάνει στὸ προπορευόμενο ἇρμα. Τὶ τύχη. Καὶ αὐτὸ ἔχει τὴν θυρίδα τοῦ ὁδηγοῦ ἀνοικτή… δεῖγμα ὅτι δὲν δούλευε ὁ κλιματισμός. Πηδᾶ σὰν αἴλουρος ἐπάνω στὸ μπροστινό του μέρος καὶ πάει νὰ πιάσῃ τὸν ὁδηγὸ καὶ να τὸν τραβήξῃ ἔξω γιὰ νὰ τὸν πυροβολήσῃι…. Ὅμως αὐτὴν τὴν φορὰ ἡ τύχη τοῦ γύρισε τὴν πλάτη…

Δὲν ἐσκέφθη ὅτι ὁ Λοχαγὸς ἤθελε νὰ ξαναδῇ τὸ Σκουτάρι στὴν Μάνη. Νὰ κολυμπήσῃ ξανὰ στὴν θάλασσά του μὲ τὴν Μαρία του, νὰ παίξῃ μὲ τὰ μικρὰ παιδιά του, τὴν Χρυσάνθη καὶ τὸ ἀβάπτιστο, ποὺ θὰ τὸ ὀνόμαζε Βασιλικὴ (*).
Ἡ ἄτιμη ἡ τύχη, ποὺ δὲν βοηθᾶ πάντα τοὺς τολμηρούς….

Διεσώθη ὅμως ἡ Λευκωσία!!!2

Ἀπὸ ἔνα διπλανὸ ἇρμα ἔνας τοῦρκος ἀρχηγὸς πληρώματος τὸν βλέπει ἐπάνω στὸ ἄλλο ἇρμα καὶ στρέφει τὸ πενηντάρι καὶ ἀνοίγει πῦρ. Ἕνα βλῆμα τὸν εὑρίσκει στὸ κεφάλι καὶ τοῦ τὸ διαλύει…. Τὸ ἄψυχο σῶμα του πέφτει μπροστὰ στὸ ἇρμα. Ἔνας στρατιώτης ἀπὸ τὴν Κρήτη, Βολακάκης Μάριος νομίζω ἦταν τὸ ὄνομά του, φωνάζει: «σκότωσαν τὸν Λοχαγό» καὶ βγαίνει ἀπὸ τὸ ὄρυγμα γιὰ νὰ πάῃ νὰ πάρῃ τὸ σῶμα τοῦ νεκροῦ Λοχαγοῦ καὶ νὰ τὸ τραβήξῃ πίσω στὶς γραμμές μας.. Ῥιπὲς ἀπὸ πολυβόλα τὸν διαπερνοὺν σὲ ὅλο του τὸ σῶμα καὶ τὸν ἀφήνουν καὶ αὐτὸν τὸν λεβέντη Κρητικὸ στὸν τόπο… Ἕνας Μανιάτης καὶ ἔνα Κρητικὸς σὲ μία ἅμιλλα ἠρωϊσμοῦ…. πεσμένοι νεκροὶ στὴν αἱματοβαμμένη γῆ τῆς Κύπρου.
Μετὰ ἀπὸ λίγο χωρὶς τὸν «μπροστάρη» τοὺς οἱ ἄνδρες τοῦ Λόχου Διοικήσεως «σπάζουν», οἱ Τοῦρκοι μὲ τὰ ἅρματα περνοῦν τὶς γραμμὲς καὶ μάχονται πλέον σῶμα μὲ σῶμα…. Μία ὥρα μετὰ ὁ Στρατοπεδάρχης Ἀνχης Σταυρουλόπουλος βλέποντας ὅτι τὸ πᾶν εἶχε χαθεῖ καὶ περαιτέρω ἀντίστασις θὰ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ χαθοὺν καὶ οἱ 318 ὑπερασπιστές, χωρὶς νὰ διασωθῇ τὸ Στρατόπεδο, πῆρε τὴν μεγάλη ἀπόφαση καὶ διατάσσει «ἀπαγκίστρωσις ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὑπὸ τὴν ἰσχυρὰ πίεσιν τοῦ ἐχθροῦ»!!!
Μόνον τότε ἔσπασε ἡ ἄμυνα τοῦ 4ου καὶ τοῦ 2ου Λόχου….

Ἐκείνη τὴν ἡμέρα χάθηκε τὸ πᾶν… ἐκεῖ στὸ Στρατόπεδο, ἀλλὰ ἐσώθη ἡ Λευκωσία….

Ἀνδρῶν Ἐπιφανῶν πάσα γῆ τάφος!!!

(*) Ἡ δευτέρα κόρη τοῦ Λοχαγοῦ τελικὰ δὲν ἐβαπτίσθη Βασιλικὴ ἀλλὰ πρὸς τιμὴν τοῦ ἥρωος πατρός της τὴν ὀνόμασαν Σωτηρία.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

ἀπὸ τὸ ὑπὸ ἔκδοσιν βιβλίο μου:
«Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους»,

ἐκδόσεις Πελασγός, 2017

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply