Ὑπάρχουν ἐγκληματίες πολέμου στήν Οὐκρανία;

Πρῴην διοικητὴς τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Τάγματος τοῦ Ντονμπᾶς (στην Ἀνατολικὴ Οὐκρανία): 10.000 «ἐθελοντές» τῆς ἀποκαλουμένης Ἀντιτρομοκρατικῆς ἐπιχειρήσεως στην περιοχὴ τοῦ Ντονμπᾶς ἴσως ἔχουν ὑποπέσει σὲ ἐγκλήματα πολέμου.

Τὸ αἰτιολόγησε λέγοντας ὅτι οἱ «ἐθελοντές» δὲν εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ φέρουν ὀπλισμό, καθὼς δὲν ἔχει κηρυχθεῖ στρατιωτικὸς νόμος στὴν χώρα.

Τώρα ὅλοι αὐτοὶ οἱ «ἐθελοντές» θεωρητικὰ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνακηρυχθοῦν ὡς «ἐγκληματίες πολέμου».

Ὑπάρχουν ἐγκληματίες πολέμου στήν Οὐκρανία;

Kiev Nazi commander admits 10,000 Ukrainians could be war criminals

Petro Poroshenko’s regime has initiated criminal proceedings in which figure around 10,000 participants of the so-called Anti-Terrorist Operation in Donbass. This was stated on the sidelines of the Verkhovna Rada by the former head of the Donbass Nationalist Battalion and PM, Semen Semenchenko.

According to Semenchenko, “volunteers” have come under criminal proceedings insofar as they do not have the right to bear arms and use them in Donbass, since martial law has not been instituted in the country. Now all such “volunteers” could theoretically be declared war criminals.

Semenchenko stated:

“Those volunteers whose situation is discussed every day from the parliamentary podium are currently under threat. More than 10,000 criminal cases have been initiated for various reasons. Noncompliance with the law on defense, the fact that martial law has not been imposed and, accordingly, part of the functions carried out by servicemen are now de jure a crime. For example, in 2014, the National Guard of Ukraine added, so to say, more than 10,000 reservists to the ATO. These servicemen did not have the rights of National Guardsmen, did not have the right to bear arms, and did not have the right to participate in the war – they did not have the right to kill people and be killed. Now more than thousands of people could at any moment be charged as criminals if the government or political situation changes.”

fortruss

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply