Στὸν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος…

Στὸν ἐρειπωμένο Βυζαντινὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Καστοριᾶ, δὲν ἠχοῦν πιὰ καμπάνες.
Ἐδῶ καὶ αἰῶνες οἱ ψαλτᾶδες παραμένουν βουβοί…Ὁ Ναὸς ὅμως δὲν πέφτει.. ἀντιστέκεται πεισματικὰ στὸν ἀμείλικτο χρόνο, ἐδῶ καὶ 1200 χρόνια!!!
Στὸν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος...

 

Ὁ γερο-καντηλανάφτης ὅμως τοῦ ναοῦ πιστός, ἐδῶ καὶ δώδεκα αἰῶνες, ἀνάβει τὰ καντήλια του 13 φορὲς τὸν χρόνο.
Ἄν ποτὲ βρεθεῖτε μὲ πανσέληνο στὴν Καστοριά, κάνατε τὸν κόπο νὰ πᾶτε.
Μπορεῖ νὰ τὸν βρεῖτε γονατιστό, στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ νὰ προσεύχεται καὶ νὰ ἀναπολῇ παλαιές, χαρούμενες ἡμέρες…

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply