Ψεύτικες εἰδήσεις ἀπό τήν Ῥωσσία;

Ψεύτικες εἰδήσεις ἀπό τήν Ῥωσσία;Ὁ κόσμος ἀνάποδα!!!

Οἱ εἰδικοὶ τῆς προπαγάνδας καὶ τῶν ψευδῶν εἰδήσεων κατηγοροῦν τὴν Ῥωσσία γιὰ ὅτι οἱ ἴδιοι κάνουν…

Αὐτοὶ ποὺ κατασκεύασνα τὰ «ὅπλα μαζικῆς καταστοφῆς τοῦ Σαντᾶμ», ποὺ δαιμονοποίησαν τὸν Καντάφι, ποὺ ἀντέστρεψαν τὴν πραγματικότητα στὴν Συρία καὶ τὴν ἐβύθισαν στὸν πολυετὴ πόλεμο…

Ἡ Μόσχα κατηγορήθηκε ὅτι προπαγανδίζει «ψεύτικες εἰδήσεις», σύμφωνα μὲ διακήρυξη ποὺ ἐξέδωσε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις!!!

«…In a completely bonkers move this week, the EU Parliament approved a resolution to counter “Russian propaganda” and the “intrusion of Russian media” into the EU. The resolution was adopted with 304 MEPs voting in favor, 179 MEPs voting against it and 208 abstaining. The most bizarre part, however, is that the resolution lumped Russian media in with Islamist propaganda of the kind spread by terror groups like the so-called Islamic State. Thus Russian media is put on the same level with videos of ISIS beheadings and incitements to mass murder….»

rt

Ἀποκάλυψις!!! 1.000.000 εὐρῶ ἀπὸ τὸ εὐρωκοινοβούλιον σὲ πρακτορεῖον εἰδήσεων!!!

Τὸ Χρήσιμον 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply