Διαβιώντας στὸ «κράτος Ἑλλάς»…

Φίλος ξεμοντάρισε τὸν μηχανισμὸ τοῦ πεπαλαιωμένου ἀνελκυσῆρος τῆς πολυκατοικίας του, ποὺ δούλευε μὲ τὴν βοήθεια ὑδραργύρου!
Ἐβαλαν νέο, σύγχρονο μηχανισμό…
Ὀλες οἱ συνομήλικες πολυκατοικίες τῆς περιοχῆς του ἔχουν τὸν ἴδιο πεπαλαιωμένο μηχανισμὸ μὲ τὸν ὑδράργυρο….

Διαβιώντας στὸ «κράτος Ἑλλάς»...

(Ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτόν στὴν παραπάνω εἰκόνα, ἀπὸ ἐδῶ)

Ἒ, ὁ καψερὸς εἶπε νὰ τὸ παίξῃ οἰκολόγος καὶ νὰ μὴν χύσῃ  ἁπλᾶ τὸν ὑδράργυρο στὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ μὴν τὸ μολύνῃ…
Εἶπε νὰ ἀπευθυνθῇ  «ἐκεῖ ποὺ πρέπει»!
Μόνον αὐτὸ τὸ «ἐκεῖ ποὺ πρέπει» μετὰ ἀπὸ εἴκοσι ἡμέρες καὶ ἀτελείωτα τηλέφωνα (μὲ δικό του κόστος) δὲν ἔχει ἐντοπισθεῖ ἀκομη…

Ὁ Δῆμος, τὸν ἔστειλε στὶς Τεχνικὲς Ὑπηρεσίες του, οἱ Τεχνικὲς Ὑπηρεσίες στὴν Περιφέρεια, ἡ Περιφέρεια ἀπὸ ἀναρμόδιον σὲ ἀναρμόδιον  προϊστάμενο, ὁ ἀναρμόδιος τὸν ἐξαπέστειλε στὸ Ὑπουργεῖο, τὸ Ὑπουργεῖο ….τὸν ἔστειλε στὸ Χημεῖο, ποὺ ὅμως ἐδήσε ὅτι δὲν ἔχει τὴν ὑποδομὴ καὶ τοῦ εἶπε νὰ ἀπευθυνθῇ στὸν Δημόκριτο, ὅπου βέβαια κι ἐκεῖ τοῦ ἐδήλωσαν ἀναρμοδιότητα….

Ἑλλὰς τὸ μεγαλεῖο σου…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 484 times, 1 visits today)
Leave a Reply