Κάνοντας τὰ πολεμικά μας ἀεροσκάφη …ἀκαταμάχητα!

Ἐχθὲς στὴν Σκύρο.
Ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης «σταυρώνει» μαχητικὰ ποὺ σηκώνονται γιὰ ἀναχαίτιση.

Έὰν τοὺς ἐγκαταστήσουμε καὶ πυραύλους μὲ ἁγιασμό, θὰ εἶναι πλέον ἀκαταμάχητα…

Πλάτων Μαζαράκης

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply