Θαῦμα θελήσεως καὶ Πατριωτισμοῦ!!!

Ὑποβρύχιον «Παπανικολῆς»

Θαῦμα θελήσεως καὶ Πατριωτισμοῦ!!!1

Ἕνα σύνολον παλιοσιδερικῶν ποὺ κατάφερνε νὰ κινεῖται ἐν καταδύσει καὶ ποὺ ἔγινε θρῦλος γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Πολεμικὴ Ἱστορία…

Γιατὶ αὐτὰ τὰ παλιοσίδερα ἀπετέλεσαν τὴν προέκταση τῆς χαλυβδίνου θελήσεως τῶν Ἑλλήνων νὰ νικήσουν!!!

ἀριστερὰ στὴν φωτογραφία ὁ Κυβερνήτης του, Πλωτάρχης Μίλτος Ἰατρίδης

Θαῦμα θελήσεως καὶ Πατριωτισμοῦ!!!2

 

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 138 times, 1 visits today)
Leave a Reply