Ἡ μικρὴ Μόνα καὶ οἱ τρεῖς μάγοι

Ἡ συγκυρία νὰ εἶσαι μία ὀκτάχρονη παιδούλα μὲ τὴν ῥὸζ μυτούλα,
στὸ μέσο ἑνὸς λῃστρικοῦ πολέμου, ὅπως στὴν Συρία…

Ἡ γκαντεμοτύχη νὰ σὲ καταδιώκῃ προσωπικά, ὁ χασάπης Ἄσαντ lui meme.
Γιατὶ ἔτσι ῥὲ παιδί μου, δὲν γουστάρει τὸ πιτζαμάκι λαχοῦρι…

Ὅπου σταθεῖς κι ὅπου βρεθεῖς, τὸ κτίριο ποὺ σὲ στεγάζει, νὰ καταῤῥέῃ.

Ἀλλὰ καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀλλάχ (ποὺ εἶναι μεγάλος),
πάντα νὰ σὲ ἀκολουθοῦν οἱ «ἐθελοντές» τῆς ἀφιλοκερδοῦς White Helmets,
ποῦ θὰ σὲ ἀνασύρουν ἀπὸ τὰ ἐρείπια alive and kicking…

Ἀπ΄ὅλα τὰ ἐρείπια, ὅπου Συρίας, σὲ πεῖσμα τοῦ χασάπη….

***Φῆμες πὼς λόγῳ λιτότητος, ὅλα τὰ γυρίσματα ἔγιναν αὐθημερόν,
ἐλέγχονται ὡς ἀήθεις καὶ ἐκ τοῦ πονηροῦ,
ἐκπορεύονται δὲ ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐπαναστάσεως.

Διακτινίζουν παιδιά τά «Λευκά κράνη»;

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply