Φροντίζουμε καὶ τὰ ἀσυνόδευτα «προσφυγόπουλα»!!!

Ὡς χώρα, κυβέρνησις φυσικά, μά, κυρίως ὡς λαός.
Φροντίζουμε πάντα τοὺς πρόσφυγες, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἔχοντες ἀνάγκη.
Φροντίζουμε ἀκόμη καὶ τοὺς μὴ πρόσφυγες, ἀκόμη κι ὅταν μᾶς καταστρέφουν, διότι ἔτσι εἴμαστε ἐμεῖς.
(Δὲν ἀναφέρομαι στὶς ἐλάχιστες σκοτεινὲς ἐξαιρέσεις ποὺ βαροῦν τὸ …σαμάρι κι ὄχι τὸν …γάιδαρο!!!).

Προσφέρουμε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας ὅπου παρουσιάζεται ἀνάγκη κι αὐτὸ μᾶς χαροποιεῖ, ἀκόμη κι ἐὰν ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μᾶς ἐπεξεργάζονται.
Ἰδίως τώρα…

Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ νὰ βοηθᾶμε καὶ νὰ συμπαραστεκόμεθα ἔως τοῦ νὰ διαβιοῦμε ὡς κορόιδα, ἐνᾦ παραλλήλως κάθε νόμος, κάθε φόρος, κάθε ὑπογραφὴ αὐτῶν ποὺ διαχειρίζονται τὰ δημόσια ταμεῖα, μᾶς γενοκτονεῖ, ἀρχίζει νὰ γίνεται κουραστικὸ καί, τελικῶς, θέλουμε δὲν θέλουμε, ἀναγκαζόμεθα νὰ φιλτράρουμε τὸ κάθε τί, ἀπὸ ὅσα μᾶς δείχνουν, μὰ κυρίως ὅλα αὐτὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς πολυπολιτισμικὲς ὑστερίες τῆς νέας τάξεως.
Φυσικὰ ὅλο αὐτὸ δὲν συμβαίνει μόνον γιὰ νὰ τὰ ἀποδομήσουμε ἀλλά, κυρίως, τώρα πιά, γιὰ νὰ προστατεύσουμε τὰ ὅσα μᾶς ἀπέμειναν, ὡς στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Δυστυχῶς ὅμως. Δὲν εἶναι μόνον ποὺ μᾶς ἐμπαίζουν, ἀλλὰ ἐκμεταλλεύονται, μὲ κάθε τρόπο τοὺς πραγματικοὺς πρόσφυγες, ἐνᾦ προβάλλουν διαρκῶς τὰ ἔμμισθά τους πρακτοράκια ὡς πρόσφυγες…
Ὑπάρχει μία ἀπόστασις ἀπέραντη, ποὺ ὄχι μόνον δὲν καλύπτεται, ἀλλά, τώρα πιά, ἀκόμη καὶ αὐτὲς τὶς δύσκολες ἡμέρες, μᾶς τὴν γελοιοποιοῦν, εὐτελίζοντας κάθε ἔννοια ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἀποδεικνύοντάς μας πὼς τὸ ἀπολαμβάνουν. Ἰδίως τώρα πού, σιγὰ σιγά, διαφαίνεται ξεκάθαρα πὼς πίσω ἀπὸ κάθε «ἀνθρωπιστικό» τους χαμόγελο, μία Μ.Κ.Ο. ἁρπάζει ἑκατομμύρια.

Ψεύδονται καὶ μᾶς παρουσιάζουν ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὰ ἀληθῆ γεγονότα, περνώντας μας  μηνύματα ποὺ ἐξυπηρετοῦν μόνον τὰ ἰδρύματα τοῦ Soros, καθὼς καὶ τὶς ὑπόγειες διαδρομὲς τῶν συμφερόντων του.
Κάθε λέξις, πρότασις, εἰκόνα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὰ κουδουνισμένα εἶναι γιὰ νὰ μᾶς παραπλανήσουν, νὰ μᾶς μπερδέψουν καὶ νὰ κερδίσουν χρόνο γιὰ τὴν μεγάλη τους ἔξοδο.

 

Ἔτσι καὶ μὲ τὸ ἄνοιγμα τῆς βουλῆς στὰ …«ἀσυνόδευτα», μὰ διόλου, στὴν πλειοψηφία τους, ἀνήλικα…
Πάλι προπαγάνδες… Πάλι ψέμματα.
Ἴσα ποὺ νὰ μᾶς διαψεύσουν ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ βλέπουμε μὲ τὰ μάτια μας.

Πρὶν ὅμως περάσουμε στὰ νεώτερά τους ἐγκλήματα, ἂς θυμηθοῦμε κάποια παλαιότερα.

Θυμόμαστε τά …«εὐαίσθητα» παιδιά πού κατέθεσαν λουλουδάκια στό Πολυτεχνεῖο;

Φασίστες Χιῶτες;

Παιδιὰ ἄτυχα ἦσαν, ποὺ τὰ σέρνουν ἐκεῖ ποὺ πληρώνουν καλλίτερα τὰ πρακτοράκια καὶ τὰ ὁποία φυσικά, ὅπως κάθε παιδί, δὲν ἔχουν ἀπόψεις καὶ θυμοὺς καὶ μίση. Τὰ ὁδηγοῦν κάπου κι αὐτὰ ὑπακούουν. Τοὺς δίδουν ἕναν ῥόλο κι αὐτὰ τὸν παίζουν.
Πολὺ περισσότερο δὲ ὅταν πρακτοράκια τοὺς ὑποδεικνύουν ἀκόμη καὶ τὸ πότε θὰ κουνηθοῦν ἢ θὰ καταθέσουν λουλούδια ἢ θὰ …σκίσουν τὶς φωτογραφίες τοῦ Ποῦτιν:

Λύσσαξαν οἱ …«Σύριοι» κατά τοῦ Ποῦτιν;

Κι ἐδῶ κάπου ξεκίνησαν μερικὲς περίεργες …«συμπτώσεις» ποὺ δὲν ἐξηγοῦνται εὔκολα.
«Συμπτώσεις» πού, γιὰ παράδειγμα, ἐμφανίζουν, ἀνεξηγήτως πάντα, τὰ ἴδια πρόσωπα καὶ στὸ Πολυτεχνεῖο καὶ στὴν διαμαρτυρία κατὰ τοῦ Ποῦτιν, πάντα ὅμως μὲ τοὺς ἰδίους …σκηνοθέτες.

Ποιός ἐλέγχει τούς …«Συρίους πρόσφυγες»;

Αὐτὰ ὅμως πάει. Τελείωσαν. Θὰ ἦταν παράλογον νὰ μᾶς ἐπανεμφανίσουν τὰ ἴδια πρόσωπα σὲ ἀνάλογες …«δράσεις». Μικρὸς ὁ τόπος…
(Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι καὶ τόσο βέβαιον, ἰδίως ἐὰν δὲν διαθέτουν πολλοὺς …προθύμους…
Ἀλήθεια, διαπιστώνετε κάποιες ὁμοιότητες ἐσεῖς ἤ μόνον ἐγώ τίς βλέπω;)

Πάντως σίγουρα στὴν βουλή τους εἴδαμε κάθε φυλῆς «ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα», μὰ κυρίως κάθε …ἡλικίας!!!

Καὶ εἴδαμε πολλοὺς προθύμους…

Καὶ εἴδαμε καὶ πολλοὺς μογγόλους…
Ἀναλογικὰ πάρα πολλούς. Ποὺ δὲν δικαιολογοῦνται.
(Καὶ ποὺ πολὺ μοῦ θυμίζουν τοὺς Οὐιγούρους Τούρκους… Ἀλλά, φαντάζομαι, θὰ μᾶς τὸ ἔλεγαν…!!!)
Καὶ δὲν μοῦ φαίνοντται γιὰ …ἀνήλικα τὰ περισσότερα πρόσωπα, πέριξ τῶν ἐλαχίστων μικρῶν παιδιῶν…!!!
(Ἀλήθεια; Τί ἀπέγινε μέ τό κατακάθι πού κοπανοῦσε τό παιδάκι στήν Χίο; Ἔγινε ἔλεγχος γενετικός γιά νά μάθουμε ἐάν πράγματι ἦταν παιδί του;)

Στήν Κίνα τούς μάζεψαν; Ἔχουν κι ἐκεῖ πόλεμο;

Ξέρετε τί ἀντιλαμβάνομαι;
Γνωρίζουμε ὅλοι μας πὼς οἱ κυβερνήσεις μας εἶναι ἐθνοπροδοτικές.
Γνωρίζουμε ἐπίσης πὼς ἐξυπηρετοῦν ξένα καὶ ἀντεθνικὰ συμφέροντα, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Γνωρίζουμε ἐπίσης πὼς οὐδέποτε μερίμνησαν γιὰ τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ, παρὰ μόνον γιὰ τοὺς τραπεζίτες, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ κάθε
κυβέρνησιν παγκοσμίως, ἀλλὰ τώρα, εἰδικῶς τώρα, κυριολεκτικῶς μᾶς ἀποκοιμίζουν ὁδηγώντας μας στὸν ἀπόλυτο ἀφανισμό μας.
Ἐδῶ δῆλα δὴ συζητᾶμε πλέον γιὰ ἐμφανῆ  συνενοχὴ σὲ μίαν σκευωρία ποὺ ὅλοι τους ἀποκρύπτουν καὶ τῆς ὁποίας ὅλοι τους εἶναι συνεργοί, μετέχοντες καὶ τελικῶς ὑπόλογοι.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι οἰκονομικό.
Τὰ περὶ οἰκονομικῶν εἶναι μόνον βιτρίνα.

Κι ἐμεῖς τοὺς βλέπουμε ὅλους αὐτοὺς νὰ χαριεντίζονται μὲ ὅ,τι τοὺς ὑποδείξουν τὰ ἀφεντικά τους καὶ ἐπὶ πλέον νὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο, ὡς γνωστοὶ …«ἀνθρωπιστές», ποὺ ὅμως οὐδέποτε προσέτρεξαν μὲ τόσο πάθος νὰ περιθάλψουν καὶ νὰ ταΐσουν καὶ νὰ ζεστάνουν ἕναν Ἕλληνα ἄστεγο ἢ ἄνεργο, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τοῦ ταΐσουν καὶ τὰ παιδιά του.

Καραγκιόζηδες;
Ὄχι, δὲν εἶναι σκέτο καραγκιόζηδες καὶ κουδουνισμένα.
Εἶναι συνειδητοποιημένοι μισάνθρωποι, ποὺ ὄχι μόνον ἐκτελοῦν ἐντολὲς κατὰ γράμμα, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἐπισήμως τώρα πιά, μέσα ἀπὸ τὰ συγκεκριμένα δρώμενα, μᾶς ἀποδεικνύουν πὼς ὄχι μόνον μᾶς μετέτρεψαν σὲ πολῖτες Β΄ κατηγορίας, ἀλλὰ σαφῶς, γιὰ αὐτούς, δὲν ὑπάρχουμε. Κοινῶς;
Μᾶς ἔχουν γιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἐξόντωσιν καὶ ἀκόμη δὲν μᾶς τὸ ἀνακοινώνουν….
…ἐκ τῶν συμπεριφορῶν τους καὶ μόνον συνάγουμε κάποια συμπεράσματα!!!
Τὰ ὑπόλοιπα μόνοι μας θὰ τὰ αἰσθανθοῦμε, μὲ τὸν χειρότερο τόπο, στὸ πετσί μας.

Φιλονόη 

Υ.Γ.1. Τὰ πραγματικὰ προσφυγόπουλα, ἐὰν φυσικὰ ἀκόμη ὑπάρχουν (καὶ δὲν ἔχουν γίνει …ἀνταλλακτικά, ὄργανα παιδεραστῶν καὶ σατανιστῶν), ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ ἀσυνόδευτα, παραμένουν, στὴν πλειοψηφία τους, στὰ σύνορα τῆς Τουρκίας, ἀναμένοντας νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Συρία. Ἡ Ὑπάτη Ἀρμοστεία τὰ μετρᾶ καὶ τὰ γράφει ξεκάθαρα. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι προπαγάνδα.

Υ.Γ.2. Ὅποιος ἠλίθιος ἀρνεῖται νὰ δῇ τὴν πολὺ συστηματικὴ ἐθνοκτονία μας, δὲν εἶναι μόνον ἐπικίνδυνος γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλον τὸν πλανήτη, ἐφ΄ὅσον συνεργεῖ, ἐν ἀγνοίᾳ του ἴσως, μὲ ἐχθροὺς τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ μόνιμό τους μέλημα πλέον εἶναι πρωτίστως ἡ δουλοποίησις κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος καί, στὴν συνέχεια, ὁ ἀποπληθυσμός.

Υ.Γ.3. Ψᾶξτε νὰ βρεῖτε καὶ τὶς δηλώσεις τους γιὰ νὰ βεβαιωθεῖτε. Θυμᾶστε τό παπούλιεν; Ἔ, ἀπὸ τότε ξεκίνησε ἐπισήμως, νὰ δηλώνεται τὸ «λαέ» ἀν τὶ τοῦ «Ἑλληνίδες-Ἕλληνες». Ἔως τότε κρατοῦσαν, τοὐλάχιστον, τὰ προσχήματα.

εἰκόνες

καὶ εἰκόνα

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply