Ποιός ἐλέγχει τούς …«Συρίους πρόσφυγες»;

Ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια στὸ Πολυτεχνεῖο, ὅπου πρακτοράκια αἰσχίστου εἴδους κι ἀνενόχλητα καταστρέφουν τὶς τελευταῖες ὑποδομὲς ποὺ ἀπέμειναν στοὺς Ἕλληνες…
Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς Χίου, ποὺ σαφῶς πράκτορες κι «ἀλληλέγγυοι», συνεργαζόμενοι μὲ τὰ ἐγχώρια καθάρματα, ἀπειλοῦν τὸν ἐθνικὸ ἱστό, μὰ κυρίως τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν κατοικων…
…εἶδα καὶ ξαναεῖδα ἕνα …«περίεργο» κι ἀπολύτως προπαγανδιστικὸ ταινιάκι, ποὺ μᾶς παρουσίασαν κάποιους «καλοὺς Συρίους πρόσφυγες» νὰ καταθέτουν ἄνθη στὸ Πολυτεχνεῖο.

Ὅπου φυσικὰ χρησιμοποιεῖται δημιούργημα τοῦ Μάνου Λοΐζου, γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν εἶδα τοὺς κληρονόμους του νὰ διαμαρτύρονται, ὅπως ἔκαναν παλαιότερα, γιὰ χρήσιν τῶν ἔργων Λοΐζου σὲ ἀντεθνικὲς καὶ ἀντιλαϊκὲς πράξεις.

Στὴν ἔρευνα ποὺ παρουσίασα μὲ τίτλο…:

Φασίστες Χιῶτες;

…κατέδειξα καὶ μίαν …«σύμπτωσιν» ποὺ ἀφορᾶ στὰ ἴδια πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐτσακίσθησαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν κατὰ τῆς ἐπισκέψεως Λαβρῶφ, κομματιάζοντας τὴν φωτογραφία τοῦ Ποῦτιν.

Ποιός ἐλέγχει τούς ...«Συρίους πρόσφυγες»;1
Παιδιά, κατὰ τὰ ἄλλα …«αὐθόρμητα» ποὺ μὲ λύσσα κομμάτιαζαν κάτι ποὺ οὔτε ἀντελαμβάνοντο, μά, κυρίως κάτι ποὺ δὲν κατανοοῦσαν, βάσει τῶν ὁδηγιῶν κάποιων!!! (Ποιῶν ἀλήθεια;)

Ποιός ἐλέγχει τούς ...«Συρίους πρόσφυγες»;8

Κι ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ ὡραῖα καὶ τὰ θαυμαστά.
Κάποιος, τὴν ὥρα ποὺ τὸ «συνεργεῖον ἀποτίσεως φόρου τιμῶν» στὸ Πολυτεχνεῖον, ἔδιδε …ὁδηγίες μὲ ἕνα μόνον νεῦμα του, γιὰ τὸ ποῦ ἔπρεπε νὰ κατευθυνθοῦν οἱ «πρόσφυγες», ποὺ σαφῶς δὲν ἤξεραν γιατὶ εἶναι ἐκεῖ, ἀλλὰ οὔτε τοὺς ἐνδιέφερε, ἐφ΄ ὅσον πίσω ἀπὸ αὐτοὺς κάποιοι κονομοῦν χονδρά, εἰς βάρος ἰδιωτῶν.

Ποιός ἐλέγχει τούς ...«Συρίους πρόσφυγες»;6

Τό χεράκι τό εἴδατε; Τὸ χεράκι αὐτὸ κατευθύνει τοὺς «πρόσφυγες» σὲ συγκεκριμένον σημεῖον.

Αὐτὸ τὸ πρόσωπο τὸ βλέπουμε κι ἐδῶ:

Ποιός ἐλέγχει τούς ...«Συρίους πρόσφυγες»;16

Συνοδεύεται ἀπὸ μερικὰ πιτσιρίκια, «λυσσασμένα» λέμε κατὰ τοῦ Ποῦτιν, ποὺ ἐπίσης εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἐδῶ:

Ποιός ἐλέγχει τούς ...«Συρίους πρόσφυγες»;14

 

Ποιός ἐλέγχει τούς ...«Συρίους πρόσφυγες»;12

Ὁ νέος …Βασιλάκης Καΐλας σὲ πιὸ …no border  ἐκδοχή, ἐξυπηρετεῖ, ἐν ἀγνοίᾳ  του πάντα, τὰ σχέδια τοῦ Soros καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μὲ πρόσχημα τοὺς πρόσφυγες. Τοὺς πρόσφυγες λέμε…
…ὄχι αὐτοὺς ποὺ δημιουργοῦν θέματα προσφύγων!!!

Βέβαια ὅλο αὐτὸ τὸ μόρφωμα, τῆς καταπατήσεως ξένης (ἰδιωτικῆς) περιουσίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μόρφωμα τῆς καταπατήσεως δημοσίου περιουσίας, ἀπὸ κάπου χρηματοδοτεῖται καὶ ἐλέγχεται καὶ διαφημίζεται, στηρίζεται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες καὶ τοὺς ὑπηρέτες τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως «κυβερνῶντες» μας καὶ χρηματοδοτεῖται πλουσιοπάροχα, ὄχι ὑπὲρ θυμάτων, ἀλλὰ ὑπὲρ αὐτῶν ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὰ θύματα.
Ἐὰν γράψετε, γιὰ παράδειγμα, city plaza στὴν ἀναζήτησιν (google) θὰ βρεῖτε ἀμέτρητες καταχωρήσεις. Οἱ περισσότερες ἐξ αὐτῶν παραπέμπουν σὲ γαλλόφωνες Μ.Κ.Ο. καὶ διαφημιστικὲς προβολές, ἀλλὰ δὲν ἀπουσιάζουν καὶ τὰ γραικυλόφωνα παπαγαλάκια. Ἡ ἀλήθεια ὅμως κρύβεται κάτω ἀπὸ τὶς κραυγὲς καὶ τὶς διαφημιστικὲς προπαγάνδες κι ὁπωσδήποτε σὲ μέρος αὐτῶν ποὺ καταγγέλει ἡ ἰδιοκτήτρια.

Φιλονόη

(Visited 2,263 times, 1 visits today)
Leave a Reply