Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνική Τράπεζα; (2)

Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)1

«…Στην δική μου λογική, αυτοί που δόλια χρησιμοποιούν από κοινού πλαστά έγγραφα, για να προκαλέσουν ζημία στους άλλους και παράνομο κέρδος στον εαυτό τους, με παράλληλη χρήση στο δικαστήριο για να εξαπατήσουν την δικαιοσύνη και να συκοφαντήσουν τους αντιδίκους τους, παρουσιάζοντάς τους σαν οπορτουνιστές, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, αυτοί που παίρνουν εντολές από μια οργάνωση με καθαρά πυραμιδωτή διοικητική μορφή για να παρανομήσουν, να πλαστογραφήσουν, να βεβαιώσουν παράτυπα έγγραφα και να παραβιάσουν δικαστικές αποφάσεις, θεωρούνται μέλη εγκληματικής οργανώσεως και όχι εργαζόμενοι τραπέζης. Σκληρός χαρακτηρισμός, όμως είμαι σίγουρος ότι η Δικαιοσύνη, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, θα επιβεβαιώσει την άποψή μου, αν και αυτά που θα αποκαλυφθούν στο σύντομο μέλλον, θα κάνουν την χρήση πλαστών εγγράφων σε βαθμό κακουργήματος να μοιάζει με «παιχνιδάκι»….»

Πρῶτο μέρος:

Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (1)

Η Εθνική Τράπεζα χρησιμοποίησε πλαστό έγγραφο!

Του Ελευθέριου Ρήνου

Σύμφωνα με ειδική δικαστική γραφολόγο, την Αμερικανίδα κυρία Emily J. Will, η οποία έχει εξειδίκευση στην διαπίστωση της γνησιότητας υπογραφών και χειρογράφων κειμένων, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και μια σειρά από εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμοι έμμισθοι δικηγόροι, υπεύθυνοι επικοινωνίας του τμήματος μετόχων, υπάλληλοι του ιστορικού αρχείου της τραπέζης, πήραν μέρος στην χρήση πλαστογραφημένου εγγράφου, το οποίο έχει αποτελέσει μέρος καταλόγου εγγράφων που κατατέθηκε από τους εντεταλμένους δικηγόρους της ΕΤΕ σε δικαστική διαμάχη.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας (βλ. «Χρησιμοποίησαν η Εθνική Τράπεζα και οι δικηγόροι της πλαστά έγγραφα για να εξαπατήσουν αντίδικους και δικαστές; (Μέρος Α)») είχαμε αναφερθεί στα δημοσιογραφικά ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν από την χρήση ενός συγκεκριμένου εγγράφου από την Εθνική Τράπεζα. Το έγγραφο αυτό έχει τίτλο «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κατάστασις του Λογιστικού της Εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής τη 30 Ιουνίου 1936» και αποτελεί μέρος «Καταλόγου Εγγράφων» που συνετάχθη από τους υπευθύνους της Εθνικής Τραπέζης, για να ικανοποιήσουν αιτήματα επιδείξεως εγγράφων κατόχων μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής. Τα ερωτήματα τέθηκαν λοιπόν, καιρός για απαντήσεις!

ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει με σθένος ότι ολοκλήρωσε την εκκαθάριση της Τραπέζης της Ανατολής κάποιαν στιγμή στο τέλος του 1936 και για την ακρίβεια, την 28η Δεκεμβρίου 1936. Όπως έχω αναφέρει ήδη αρκετές φορές, το νομικό τμήμα της Εθνικής Τραπέζης και ειδικότερα ο πρώην Διοικητής αυτού Μιλτιάδης Σταθόπουλος και ο δικηγόρος Ιωάννης Λιναρίτης, για να αποδείξουν ότι η εκκαθάριση δεν είχε κέρδος, αλλά αντίθετα άφησε «άνοιγμα», ενέκριναν την χρήση και χρησιμοποίησαν ανυπόγραφες λογιστικές καταστάσεις. Xωρίς την παραμικρή υπογραφή, oi δικηγόροι της Εθνικής Τραπέζης πιστοποίησαν τα φωτοαντίγραφα των ανυπογράφων καταστάσεων σαν αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου. Πιστοποίησαν δηλαδή ένα συνονθύλευμα λέξεων που νομικά δεν αποτελεί έγγραφο!

Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι έμμισθοι δικηγόροι της τραπέζης κάλεσαν τους αντιδίκους τους να παραλάβουν μια σειρά από έγγραφα, με περισσότερες από 8000 σελίδες προς 50 λεπτά του ευρώ την σελίδα. Αν δεν γινόταν η σχετική κατάθεση, με μια διαδικασία που δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να προκαλέσει έξοδα και χρονοτριβή στους ενδιαφερομένους, δεν ξεκινούσε καν η αναπαραγωγή των φωτοαντιγράφων.

Η εξώδικη δήλωση της Εθνικής Τράπεζας ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ειδικότερα, ως προς το δικαστικώς προβαλλόμενο αίτημά σας για επίδειξη εγγράφων και παροχή αντιγράφων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Μέσω της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου της Τραπέζης και επ’ αφορμή παλαιότερης ομοειδούς αιτήσεως παροχής πληροφοριών, έλαβαν χώρα ενέργειες έρευνας και εντοπισμού εγγράφων ως αυτών που μνημονεύετε στην αίτησή σας. Με βάση τις σχετικές ενέργειες, κατά την κρίση της Τραπέζης, από τους εκατοντάδες φακέλους και υποφακέλους που αφορούν στην παλαιά Τράπεζα της Ανατολής, έχουν εντοπισθεί μέχρι σήμερα έγγραφα / κατάστιχα συνολικά περίπου 8.500 σελίδων, τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν και αφορούν σε έγγραφα που περιγράφονται και στην δική σας αίτηση (εάν και στο μέτρο φυσικά που από αυτήν καθίσταται – αντικειμενικά και κατά την αντίληψη της Τραπέζης – δυνατός ο προσδιορισμός συγκεκριμένων εγγράφων, και εάν και για όσες περιπτώσεις φυσικά πρόκειται για έγγραφα τα οποία κάποτε υπήρξαν και συνέχισαν να υπάρχουν μέχρι σήμερα στην κατοχή της Εθνικής Τραπέζης). Σας επισυνάπτουμε σχετικό εκπονηθέντα συνοπτικό πίνακα με βάση τον οποίο προκύπτει ότι πρόκειται για 4814 σελίδες εγγράφων και 3760 σελίδες καταστίχων, ήτοι συνολικά 8574 σελίδες, ως κατωτέρω».

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει στην «Εξώδικη Δήλωση και Προσφορά Καταλόγου» που απέστειλε:

«Ενόψει των ανωτέρω, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να προσέλθετε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο του Ιστορικού Αρχείου της Τραπέζης (Μέγαρο Διομήδη, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 146), προκειμένου να σας επιδειχθούν τα ανωτέρω έγγραφα (όσα υπάρχουν και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν, αντικειμενικά και κατά την αντίληψη των αρμοδίων στελεχών της Τραπέζης, στο περιεχόμενο της αιτήσεώς σας), και όσα άλλα κρίνετε χρήσιμα για τους σκοπούς σας, καθώς και για να παραλάβετε αντίγραφα (ήδη των ανωτέρω, αλλά και όσων επιπρόσθετα επιλέξετε) καταβάλλοντας το κατά τα ανωτέρω κόστος αντιγράφων στον λογαριασμό της Τραπέζης με την ένδειξη «Διεύθυνση Προμηθειών 028» (Σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας) (αιτιολογία: «έξοδα φωτοτυπιών / πολλπλ. εκτυπ.», υπογράφοντας βεβαίως (εσείς ή ο πληρεξούσιός σας) σχετικό αποδεικτικό για την παραλαβή των εγγράφων».

Οι υπογραφές των εμμίσθων δικηγόρων της Εθνικής Τραπέζης Μιλτιάδη Σταθόπουλου και Ιωάννη Λιναρίτη στον προσφερόμενο «Κατάλογο Εγγράφων» που περιλαμβάνει το ύποπτο για πλαστογραφία έγγραφο (πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε ολόκληρη την σελίδα της εξωδίκου δηλώσεως).

Οι υπογραφές των εμμίσθων δικηγόρων της Εθνικής Τραπέζης Μιλτιάδη Σταθόπουλου και Ιωάννη Λιναρίτη στον προσφερόμενο «Κατάλογο Εγγράφων» που περιλαμβάνει το ύποπτο για πλαστογραφία έγγραφο (πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε ολόκληρη την σελίδα της εξωδίκου δηλώσεως).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ίδιο «Κατάλογο Εγγράφων» έχουν υπογράψει σε πολλαπλές εξώδικες δηλώσεις οι έμμισθοι δικηγόροι της Εθνικής Τραπέζης Κωνσταντίνος Φραγκανδρέας, Ιωάννης Λιναρίτης και ο τότε Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβερνήσεως Μιλτιάδης Σταθόπουλος.

Οι υπογραφές των εμμίσθων δικηγόρων της Εθνικής Τραπέζης Κωνσταντίνου Φραγκανδρέα και Ιωάννη Λιναρίτη σε προσφερόμενο «Κατάλογο Εγγράφων» προς άλλους μετόχους. Και αυτός ο κατάλογος περιλάμβανε το ύποπτο για πλαστογραφία έγγραφο.

Οι υπογραφές των εμμίσθων δικηγόρων της Εθνικής Τραπέζης Κωνσταντίνου Φραγκανδρέα και Ιωάννη Λιναρίτη σε προσφερόμενο «Κατάλογο Εγγράφων» προς άλλους μετόχους. Και αυτός ο κατάλογος περιλάμβανε το ύποπτο για πλαστογραφία έγγραφο.

Ο παραπάνω «κατάλογος εγγράφων» χρησιμοποιήθηκε από τους δικηγόρους της Εθνικής Τραπέζης σε πολλαπλά δικαστήρια, για να δείξει η πλευρά της τραπέζης ότι δήθεν ήταν διαθέσιμη να δώσει τα αιτούμενα έγγραφα, κατά συνέπεια δεν υπήρχε λόγος για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της και να αποδυναμώσει τις σχετικές δικαστικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων, που απλά ζητούσαν από την τράπεζα να τους δώσει την λογοδοσία της εκκαθαρίσεως.

Ανάμεσα στις δικαστικές διαμάχες ο «κατάλογος εγγράφων», που συνέταξε η Εθνική Τράπεζα, χρησιμοποιήθηκε και στην Εκουσία Δικαιοδοσία ορισμού εκκαθαριστών που είχε αποφασίσει πρωτόδικα ότι η εκκαθάριση της Τραπέζης της Ανατολής έχει ολοκληρωθεί νομότυπα στο τέλος του 1936. Πρόκειται για την εκουσία δικαιοδοσία που είχε προκαλέσει ο «τριλλιόνης» (εκ των trillions) Αρτέμιος Σώρρας πριν παραιτηθεί και εξαφανισθεί τρέχοντας από αυτήν την υπόθεση, στην οποία όμως συμμετείχαν ανεξάρτητα αρκετοί μέτοχοι. Κατά της αποφάσεως αυτής έχει ασκηθεί έφεση, λόγω των τραγικών νομικών και λογικών λαθών που περιέχει.

Ένα από τα προσφερόμενα έγγραφα στον συγκεκριμένο «Κατάλογο Εγγράφων» είναι και η υπό διερεύνηση λογιστική κατάσταση, με τίτλο «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κατάστασις του Λογιστικού της Εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής τη 30 Ιουνίου 1936»:Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)4
 

Το υπό κρίση έγγραφο, για το οποίο υποστηρίζεται πως η υπογραφή στο τέλος του δεν ανήκει στον τότε διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Ιωάννη Δροσόπουλο. Στο κάτω μέρος η υπογραφή του Ιωάννη Δροσοπούλου σε μεγέθυνση.

Το υπό κρίση έγγραφο, για το οποίο υποστηρίζεται πως η υπογραφή στο τέλος του δεν ανήκει στον τότε διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Ιωάννη Δροσόπουλο. Στο κάτω μέρος η υπογραφή του Ιωάννη Δροσοπούλου σε μεγέθυνση.

Αυτή η λογιστική κατάσταση της 30ης Ιουνίου 1936 είναι η τελευταία που είδαν – στην δημοσιευμένη της μορφή – οι ειδικοί εκκαθαριστές κατά την εκατοστή ογδοηκοστή έβδομη (187) συνεδρίαση τους. Η Εθνική Τράπεζα μετά από μήνες απραξίας είχε καλέσει και πάλι τους εκκαθαριστές, αν και δεν είχαν συνεδριάσει για αρκετό καιρό και η εκκαθάριση ουσιαστικά είχε εγκαταλειφθεί. Άλλωστε με επιστολή τους στο τέλος του 1935, οι τρεις εκκαθαριστές έθεταν την τράπεζα προ των ευθυνών της και την ενημέρωναν ότι δεν ήταν δική τους ευθύνη το γεγονός ότι η εκκαθάριση δεν προχωρούσε πια. Ιστορικά η ευθύνη ανήκε στην Εθνική Τράπεζα, η οποία προσπαθούσε να φτιάξει έναν νέο διεθνή τραπεζικό οργανισμό, σε συμφωνία με Άγγλους και Γερμανούς και θα χρησιμοποιούσε τα υποκαταστήματα και την περιουσία της Τραπέζης της Ανατολής για την δική της συμμετοχή. Το εγχείρημα κατέρρευσε με την πολιτική αλλαγή στην Αγγλία που οδήγησε και στην πλήρη κόντρα με τη ναζιστική Γερμανία. Στις αρχές του 1936 η ΕΤΕ πήρε την απόφαση να «βάλει μέσα» την εκκαθάριση της Τραπέζης της Ανατολής και χρησιμοποιησε την εν λόγω λογιστική κατάσταση για να δείξει στους εκκαθαριστές ότι πλέον υπήρχε κινητικότητα.

 

 

Απόσπασμα του πρακτικού των ειδικών εκκαθαριστών της Τραπέζης της Ανατολής, το οποίο υπογράφει και ο αντιπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης, στο οποίο αναφέρεται ότι η δημοσιευμένη κατάσταση του λογιστικού της εκκαθαρίσεως της 30ης Ιουνίου 1936 επεδείχθη στους εκκαθαριστές για να λάβουν γνώση.

Απόσπασμα του πρακτικού των ειδικών εκκαθαριστών της Τραπέζης της Ανατολής, το οποίο υπογράφει και ο αντιπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης, στο οποίο αναφέρεται ότι η δημοσιευμένη κατάσταση του λογιστικού της εκκαθαρίσεως της 30ης Ιουνίου 1936 επεδείχθη στους εκκαθαριστές για να λάβουν γνώση.

Κατά συνέπεια, είναι σαφές πως η Εθνική Τράπεζα χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο έγγραφο, το απέστειλε δακτυλογραφημένο στις εφημερίδες της εποχής και στην συνέχεια πήρε το εκτυπωμένο φύλλο και το προσκόμισε κατά την παραπάνω συνεδρίαση, για να πείσει τους εκκαθαριστές της Τραπέζης της Ανατολής ότι όλα εξελίσσονταν κανονικά και ότι η εκκαθάριση ευρίσκετο σε καλό δρόμο.

Η συγκεκριμένη λογιστική κατάσταση δημοσιεύθηκε στον τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες εκείνης της εποχής Ελεύθερο Βήμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 1936 και La Bourse Egyptienne της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 1937.

Δημοσίευση της λογιστικής καταστάσεως της 30ης Ιουνίου 1936 στην εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου 1936.

Δημοσίευση της λογιστικής καταστάσεως της 30ης Ιουνίου 1936
στην εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου 1936.

 

Δημοσίευση της λογιστικής καταστάσεως της 30ης Ιουνίου 1936 στην γαλλόφωνη εφημερίδα της Αιγύπτου La Bourse Egyptienne του Καϊρου της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 1937

Δημοσίευση της λογιστικής καταστάσεως της 30ης Ιουνίου 1936 στην γαλλόφωνη εφημερίδα
της Αιγύπτου La Bourse Egyptienne του Καϊρου της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου 1937

ΠΟΡΙΣΜΑ – ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΥ:
ΠΛΑΣΤΗ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟ

Σύμφωνα με την μελέτη των υπογραφών του Ι. Δροσοπούλου, από διάφορες πηγές, ανάμεσα στις οποίες και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», και την σύγκρισή τους με την υπογραφή στην λογιστική κατάσταση με τίτλο «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κατάστασις του Λογιστικού της Εκκαθαρίσεως της Τραπέζης της Ανατολής τη 30 Ιουνίου 1936», η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη της ειδικής γραφολόγου κυρίας Emily Will είναι καταπέλτης.

 

Πίνακας με υπογραφές του Ιωάννη Δροσοπούλου, όπως κατερτίσθη από την ειδική γραφολόγο κυρία Emily Will. Επάνω αριστερά είναι η υπογραφή από τη΄ν λογιστική κατάσταση που προσκομίζει η Εθνική Τράπεζα και οι υπόλοιπες έντεκα (11) προέρχονται από επιστολές του Ι. Δροσόπουλου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Πίνακας με υπογραφές του Ιωάννη Δροσοπούλου, όπως κατερτίσθη από την ειδική γραφολόγο κυρία Emily Will. Επάνω αριστερά είναι η υπογραφή από τη΄ν λογιστική κατάσταση που προσκομίζει η Εθνική Τράπεζα και οι υπόλοιπες έντεκα (11) προέρχονται από επιστολές του Ι. Δροσόπουλου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Φυσικά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν αυτή η λογιστική κατάσταση στην μορφή που είχε το καλοκαίρι του 1936 έφερε την υπογραφή του τότε διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Ι. Δροσόπουλου ή αν δημοσιεύθηκε με βάση την ανυπόγραφη μορφή της, ενώ η υπογραφή μπήκε αργότερα. Θα μπορούσε να είναι ανυπόγραφη, μέχρι τα επόμενα χρόνια οπότε και χρειάσθηκε η Εθνική Τράπεζα να μπει στην διαδικασία να επιδείξει κάποια έγγραφα που να μην προκαλούν γέλιο.

Το σίγουρο είναι, ότι σύμφωνα με την γραφολογική πραγματογνωμοσύνη που παρουσιάζουμε σήμερα, η λογιστική κατάσταση που χρησιμοποιούν οι εκπρόσωποι της Εθνικής Τραπέζης και η οποία έχει υποβληθεί ως μέρος του Καταλόγου Εγγράφων σε αντιδίκους τους με εξώδικες δηλώσεις και ως σχετικό αποδεικτικό σε δικαστήρια, είναι πλαστή. Η υπογραφή δεν ανήκει στον Ιωάννη Δροσόπουλο και κάποιος τρίτος έχει υπογράψει το έγγραφο!

Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει ελεγχθεί από τουλάχιστον τρεις (3) ειδικούς δικαστικούς γραφολόγους, δύο εντός της χώρας και μια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και οι τρεις συμφωνούν στο πόρισμά τους. Πρόκειται για ένα έγγραφο, στο οποίο τοποθετήθηκε υπογραφή από τρίτο πρόσωπο και όχι από τον Ιωάννη Δροσόπουλο.

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το βέβαιο είναι ότι οι εκκαθαριστές εξαπατήθηκαν.  Το συγκεκριμένο έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε, για να γίνει η δημοσίευση στις εφημερίδες ήταν πλαστό ή στην καλλίτερη περίπτωση ανυπόγραφο εκείνη την χρονική στιγμή. Αν ήταν ήδη υπογεγραμμένο το 1936 ήταν πλαστό από τότε. Αν η υπογραφή μπήκε αργότερα, τότε ο χρόνος που παστογραφήθηκε θα μπορούσε να τοποθετηθεί ανάμεσα στο 1936 και το 2012, οπότε και συνετάχθη ο κατάλογος εγγράφων από την Εθνική Τράπεζα.

Στην συνέχεια η Εθνική Τράπεζα απεμάκρυνε τους ειδικούς εκκαθαριστές την 23η Δεκεμβρίου 1936 και υποστηρίζει πως συνέταξε νέο ισολογισμό, αυτή την φορά «τελικό», όπως τον ονομάζει, με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 1936. Στο δικαστήριο οι δικηγόροι της τραπέζης υπέβαλαν ανυπόγραφο αντίγραφο του ισολογισμού αυτού και μια δημοσίευση στην εφημερίδα La Bourse Egyptienne της 18ης Οκτωβρίου 1937, η οποία ελέγχεται και αυτή για την γνησιότητά της. Μάλιστα, για δεύτερη φορά, το φύλλο της εφημερίδας La Bourse Egyptienne είναι αντικείμενο μελέτης ειδικού ερευνητή που έχει αναλάβει το θέμα στην Γαλλία, με δραματικά αποτελέσματα μέχρι αυτή την στιγμή, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

23/12/1936 – Η απόλυση των ειδικών εκκαθαριστών, εντελώς στα ξαφνικά χωρίς καμμία προειδοποίηση.

23/12/1936 – Η απόλυση των ειδικών εκκαθαριστών, εντελώς στα ξαφνικά χωρίς καμμία προειδοποίηση.

Η απομάκρυνση των ειδικών εκκαθαριστών έγινε την 23η Δεκεμβρίου 1936. Η ΕΤΕ συνέταξε ισολογισμό εκκαθαρίσεως, όπως ισχυρίζεται την 28η Δεκεμβρίου 1936. Ο Πρωτοδίκης Δικαστής Νικόλαος Πολυζωγόπουλος στην απόφασή του για την αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας ορισμού εκκαθαριστών έκρινε ότι αν οι εκκαθαριστές είχαν αντίρρηση για το αποτέλεσμα της εκκαθαρίσεως θα μπορούσαν να τις εκφράσουν. Όμως οι εκκαθαριστές απεμακρύνθησαν πριν φτιαχθεί ο ισολογισμός. Πώς θα μπορούσαν να γνωρίζουν το αποτέλεσμά του και να εκφράσουν και αντιρρήσεις για κάτι στο οποίο δεν συμμετείχαν!!!! Σύμφωνα με την σύμβαση συγχωνεύσεως το τέλος του προσδιορισμού ρευστοποιήσεως δεν σήμαινε και το τέλος της ειδικής εκκαθαρίσεως, αφού υπήρχαν διαδικασίες στις οποίες δεν συμμετείχαν οι εκκαθαριστές. Ή ήταν μια τυπική εκκαθάριση του νόμου και έπρεπε να γίνουν δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ ή δεν ήταν και η απομάκρυνση των εκκαθαριστών δεν σήμαινε λήξη της εκκαθαρίσεως. Ακόμα και αν οι εκκαθαριστές είχαν εκφράσει αντιρρήσεις προς την Εθνική Τράπεζα, η τράπεζα είναι η κάτοχος των αρχείων αυτών! Λέτε να τα μοιραζόταν μαζί μας;;;; Και φυσικά στο δικαστήριο υπεβλήθη ο κατάλογος εγγράφων που περιέχει την πλαστή λογιστική κατάσταση της 30ης Ιουνίου 1936.

ΕΝΑ ΠΛΑΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ – ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ!

Οι εκπρόσωποι της Εθνικής Τραπέζης έφθασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν, εκτός από το πλαστό έγγραφο, και την ανυπόγραφη λογιστική κατάσταση της 28ης Δεκεμβρίου 1936, για να αποδείξουν ότι η εκκαθάριση είχε «άνοιγμα». Η τράπεζα υποστηρίζει πως δημοσίευσε αυτό τον ισολογισμό στη γαλλόφωνη εφημερίδα La Bourse Egyptienne. Οι δικηγόροι της τραπέζης βεβαίωσαν το αντίγραφο της εφημερίδας La Bourse Egyptienne του Καϊρου της 18ης Οκτωβρίου 1937 ως αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που τηρείται στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης. Από την σχετική έρευνα απεκαλύφθη πως το Ιστορικό Αρχείο δεν διαθέτει το πρωτότυπο της εφημερίδας και οι εκπρόσωποι της τραπέζης πιάστηκαν να ψεύδονται σε πολλαπλά δικαστήρια για ακόμη μια φορά.

Η χρήση πλαστογραφημένου ή ανυπογράφου εγγράφου από την Εθνική Τράπεζα στις δύο περιπτώσεις των λογιστικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 1936 και της 28ης Δεκεμβρίου 1936 έχει αρκετές ομοιότητες. Πρόκειται για έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για να δημοσιευθούν σε εφημερίδες, άσχετα αν το αρχικό ήταν «μαγειρεμένο» και «προβληματικό».

Το γεγονός πως η ανυπόγραφη λογιστική κατάσταση της 28ης Δεκεμβρίου 1936 δεν αντέχει οποιασδήποτε κριτικής, φαίνεται από την ρευστοποίηση των ακινήτων της Τραπέζης της Ανατολής. Όπως έχουμε δείξει στο παρελθόν, η ρευστοποίηση του ακινήτου του κεντρικού καταστήματος της Τραπέζης της Ανατολής στην Αθήνα, απέφερε στην εκκαθάριση 15 εκατομμύρια δραχμές με ημερομηνία εγγραφής στον αλληλόχρεο λογαριασμό 30/6/1936, ώστε να συμπεριληφθεί στον συγκεκριμένο εξαμηνιαίο ισολογισμό. Αντίστοιχα το ακίνητο του καταστήματος Θεσσαλονίκης απέφερε 3.5 εκατομμύρια δραχμές.

Το σύνολο της ρευστοποιήσεως των ακινήτων στην συγκεκριμένη λογιστική κατάσταση θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 18.5 εκατομμύρια δραχμές, ωστόσο η σχετική μερίδα «8) Ακίνητα και εγκαταστάσεις» είναι μόλις 10.001.386,90 δραχμές, δείχνοντας ότι κάτι δεν πάει καλά με τους δύο ισολογισμούς, που στην μερίδα αυτήν είναι ακριβώς ίσοι. Το χειρότερο είναι ότι στον δεύτερο ισολογισμό της 28ης Δεκεμβρίου 1936, το ποσό έμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον πρώτο της 30ης Ιουνίου 1936, ενώ στο ενδιάμεσο είχε πραγματοποιηθεί περαιτέρω ρευστοποίηση εγκαταστάσεων, με κατάθεση των ποσών στον αλληλόχρεο λογαριασμό! Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των ακινήτων της Τραπέζης της Ανατολής και την ασυνέπεια των λογαριασμών που εμφανίζει σήμερα η Εθνική Τράπεζα μπορεί να διαβάσετε στο άρθρο «Η Εθνική Τράπεζα πιάστηκε με το δάκτυλο στο μέλι της Τραπέζης της Ανατολής».

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο σημείο αυτό θα θέσω τα ακόλουθα δημοσιογραφικά  ερωτήματα, στα οποία αν θέλει η πλευρά της Εθνικής Τραπέζης μπορεί να απαντήσει και δεσμεύομαι ότι θα δημοσιεύσω την απάντησή της:

α) Γνώριζαν οι υπεύθυνοι της Εθνικής Τραπέζης ότι χρησιμοποιούν πλαστό έγγραφο;
β) Αν γνώριζαν ότι διέθεταν ένα πλαστό έγγραφο τι έπραξαν;
γ) Ήταν το θέμα της πλαστότητας γνωστό στον διευθύνοντα σύμβουλο της τραπέζης κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη και στο διοικητικό συμβούλιο;
δ) Αν το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τραπέζης διαθέτει πλαστά έγγραφα, πώς οι δικηγόροι της τραπέζης τα χρησιμοποιούν σε δίκες; Αν ένα είναι σίγουρα πλαστό, πώς είναι βέβαιοι για την γνησιότητα και την προέλευση των υπολοίπων;
ε) Ποιός έδωσε την εντολή να γίνει χρήση των εγγράφων αυτών;

Κλείνοντας δεν θα μπορούσα να μην μοιρασθώ μαζί σας την απογοήτευσή μου για το επίπεδο του νομικού τμήματος και την αξιοπρέπεια της Εθνικής Τραπέζης. Όπως θα δείξουμε στο Γ’ μέρος της έρευνας την επομένη εβδομάδα, οι ιθύνοντες της Εθνικής Τραπέζης γνώριζαν έγκαιρα για την πλαστότητα του εγγράφου και είχαν ενημερωθεί σίγουρα στο παρελθόν, ενώ εκκρεμούσε η έκδοση δικαστικής αποφάσεως, όμως διάλεξαν να κερδίσουν ένα πρόσκαιρο δικανικό όφελος σε βάρος της αλήθειας. Το γνωρίζω πέραν κάθε αμφιβολίας και όπως πάντα θα αποδείξω ότι γνώριζαν και φρόντισαν να σιωπήσουν, ώστε να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα όσα ψευδώς βεβαίωσαν.

Οι υπογραφές, με βάση τις οποίες αποδεικνύεται η πλαστότητα προέρχονται από το αρχείο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα δείγματα των υπογραφών του Δροσοπούλου, τα οποία απετέλεσαν πηγή και για άλλα συμπεράσματα, όπως για το χρονικό σημείο κατά το οποίο μπήκε η παράταιρη υπογραφή, αλλά και για το γεγονός ότι αυτός που την έβαλε δεν είχε την παραμικρή γνώση της υπογραφής του Ι. Δροσοπούλου. Η υπογραφή είναι τόσο πλαστή που δεν μοιάζει στο παραμικρό με την υπογραφή του τότε διοικητή της τραπέζης! Τα δείγματα πάρθηκαν από επιστολές του τότε διοικητή της ΕΤΕ προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εν είδει μνημοσύνου για τον Κρητικό πολιτικό, ο οποίος αναγκάσθηκε σε παραίτηση μετά την πτώχευση της χώρας το 1932, ως συνέπεια των κερδοσκοπικών παιχνιδιών του Δροσοπούλου και της Εθνικής Τραπέζης σε βάρος της Τραπέζης της Ελλάδος και της κυβερνήσεως.

Κύριοι της Εθνικής Τραπέζης η Ιστορία δεν παίζει ! Η τράπεζά σας έχει πλαστογραφήσει έγγραφα, τα οποία επιδεικνύετε σε ερευνητές και ενδιαφερομένους, ως μέρος της ιστορικής κληρονομιάς της ανώνυμης εταιρείας, στην οποία κάποιοι έχετε αφιερώσει την ζωή σας. Τουλάχιστον, για αυτούς που είναι τρίτης και τετάρτης γενεάς υπάλληλοι της Εθνικής Τραπέζης το κατανοώ, γιατί νοιώθουν την τράπεζα πιο σημαντική και από την οικογένειά τους, όπως ισχύει και στην παραθρησκευτική οργάνωση Σώρρα, με την οποία η Εθνική Τράπεζα από ό,τι φαίνεται έχει αρκετά κοινά. Δική μας ιστορική επιταγή βέβαια είναι να γνωρίζουν οι μελλοντικές γενεές τον ρόλο και την δράση σας, που έφθασε μέχρι την χρήση πλαστών εγγράφων, για να αποφύγετε να λογοδοτήσετε, εξαπατώντας τους κομιστές μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής εδώ και ογδόντα χρόνια.

Στην δική μου λογική, αυτοί που δόλια χρησιμοποιούν από κοινού πλαστά έγγραφα, για να προκαλέσουν ζημία στους άλλους και παράνομο κέρδος στον εαυτό τους, με παράλληλη χρήση στο δικαστήριο για να εξαπατήσουν την δικαιοσύνη και να συκοφαντήσουν τους αντιδίκους τους, παρουσιάζοντάς τους σαν οπορτουνιστές, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, αυτοί που παίρνουν εντολές από μια οργάνωση με καθαρά πυραμιδωτή διοικητική μορφή για να παρανομήσουν, να πλαστογραφήσουν, να βεβαιώσουν παράτυπα έγγραφα και να παραβιάσουν δικαστικές αποφάσεις, θεωρούνται μέλη εγκληματικής οργανώσεως και όχι εργαζόμενοι τραπέζης. Σκληρός χαρακτηρισμός, όμως είμαι σίγουρος ότι η Δικαιοσύνη, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, θα επιβεβαιώσει την άποψή μου, αν και αυτά που θα αποκαλυφθούν στο σύντομο μέλλον, θα κάνουν την χρήση πλαστών εγγράφων σε βαθμό κακουργήματος να μοιάζει με «παιχνιδάκι».

Χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας δούμε την μετάφραση της μελέτης της γραφολόγου κυρίας Emily Will:Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)11Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)12

Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)13Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)14

Ακολουθεί η πλήρης έκθεση της κυρίας Will στην αγγλική γλώσσα: 

Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)15 Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)16 Χρησιμοποίησε πλαστά ἔγγραφα ἡ Ἐθνκή Τράπεζα; (2)17    

  Τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply