Γλῶττα λανθάνουσα…

Ἄκουσα τὴν ἀγόρευση τοῦ δικηγόρου Βασίλη Χειρδάρη στὸ Ἄρειο Πάγο, τὴν 12η Δεκεμβρίου 2016, ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν Φιλομοφύλων.
Ἀρκεῖ μόνον νὰ πῶ ὅτι εἶπε πὼς ἡ Νομικὴ «ὁρίζει» τὸν Γάμο γενικά, ἀπὸ ἕναν Ῥωμαῖο Νομικὸ τοῦ 250 μ.Χ. (!).
Κρίμα ποὺ δὲν μᾶς παραπέμπουν στὸν Γκιλγκαμές!

Πολὺ σημαντικωτέρα ἦταν ἡ συχνή του παραδρομὴ Γλώσσης νὰ λέῃ τοὺς «μελλονύμφους» ὅταν ῥητῶς ἔπρεπε νὰ πῇ «Φιλομοφύλους»!
Δείχνοντας ὅτι, ἀντίθετα μὲ τὰ ὅσα ὑπεστήριζε, κατὰ βάθος εἶχε ἄλλην γνώμη!

Πάντως ἡ παρακάτω εἰκόνα δείχνει ἄνδρα μὲ γυναῖκα καὶ ὄχι μὲ ἄλλον ἄνδρα!

Διονύσιος Λιάρος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

 

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply