Ψευδὲς κι ἀληθὲς βάσει τῆς …ἀστυνομίας σκέψεως!!!

Ἡ ἀστυνομία τῆς σκέψεως, τὰ τάγματα ἑφόδου τῆς παγκοσμίου σοσιαλδημοκρατίας, οἱ μπιστικοὶ τοῦ Ὀμπαμισμοῦ καὶ τῆς Χιλαρυοκρατίας ξαφνικὰ ἀνεκάλυψαν καὶ τὴν μεταφυσική.

Κάποιοι φωτιζμένοι καὶ χρισμένοι θὰ κρςινουν, ὡς θεοὶ  τοῦ Ὀλύμπου, περὶ θνητῶν…
Θὰ κρίνουν τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό,τὸ ἠθικὸ καὶ τὸ ἀνήθικο, τὸ ἀληθινὸ καὶ τὸ ψεύτικο κι ἀφοῦ θὰ τὸ κρίνουν θὰ ἐπιτρέψουν στὶς ἀνίδεες μάζες νὰ τὸ καταναλώσουν.

Κι ἐνῶ ἡ συζήτησις εὑρίσκεται σὲ ἐξέλιξη στὴν δυτικὴ μεριὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, οἱ σοσιαλφασίστες τῶν Βρυξελλῶν, ἔσπευσαν νὰ τὸ υἱοθετήσουν…

Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι ὁ Χὰνς ἀπὸν τὴν Βάδη -Βυτεμβγέργη εἶναι εὐαίσθητος καὶ θυμώνει εὔκολα, ὁπότε πρέπει νὰ τὸν κρατήσουμε σὲ καταστολή…,

Πότε εἴπατε ὅτι εἶναι οἱ ἐκλογές στήν Ὀλλανδία;;;

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply