Ἡ τελευταία κοιτίδα ἀγρίας φύσεως…

Δράμα.
Τὸ παρθένο Δάσος τοῦ Φρακτοῦ.Ἡ τελευταία κοιτίδα ἀγρίας φύσεως...

Ἴσως ἡ τελευταία κοιτίδα ἀγρίας φύσεως στὴν Ἑλλάδα.

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος

(Visited 85 times, 1 visits today)
Leave a Reply