Βιασμοῦ (μεσαιωνική) …ἀντιμετώπισις!!!

Ἄντε βρέ…
…καὶ μὲ τσίγκινα σωβρακάκια σύντομα!!!
(Ὄχι ὅτι ξαναγυρίζουμε στὸν Μεσαίωνα…!!!)

Σορτσάκια ἐναντίον τοῦ βιασμοῦ ἐφηῦραν στὴν Γερμανία λόγῳ προσφύγων.

Σορτσάκια ποὺ θὰ προστατεύουν τὶς γυναῖκες ποὺ κάνουν χαλαρὸ τρέξιμο καὶ ὑποφέρουν ἀπὸ σεξουαλικές ἐπιθέσεις στὴν Γερμανία ἐφηῦρε μία γυναῖκα ἐπιχειρηματίας.

Τὰ πρῶτα 150 πουλήθηκαν ἄμεσα!

Τὸ ῥοῦχο περιέχει συναγερμό, ποὺ ἐνεργοποιεῖται ὅταν κάποιος πάῃ νὰ τὸ ἀφαιρέσῃ.

Ἡ Sandra Seilz ἀπεφάσισε νὰ δημιουργήσῃ αὐτὸ τὸ σορτσάκι, ὅταν τῆς ἐπετέθησαν γιὰ νὰ τὴν βιάσουν τρεῖς μεθυσμένοι ἄνδρες, καθὼς ἔτρεχε στὸ δάσος.

Ὁ συναγερμὸς δημιουργεῖ ἦχο 130 decibel, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται θὰ φοβήση τὸν ἐπίδοξο βιαστή.

Νὰ σημειώσουμε ὅτι ἀπ’ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Γερμανία ἄνοιξε τὰ σύνορά της, σὲ Ἰσλαμιστὲς πρόσφυγες, τὰ κρούσματα βιασμῶν ἔχουν αὐξηθεῖ κατὰ χιλιάδες καὶ αὐτὸ εἶναι μόνον ἡ ἀρχή.

German Screaming ‘Chastity Belt’ Will Help Protect Women From Rape

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply