Βοτανικοῦ («στέγης ἀστέγων») ξεμπροστιάσματα!!!

Ἂν καὶ ἀδυνατῶ, λόγῳ …τεχνικῶν προβλημάτων, νὰ παρευρεθῶ, σὲ μίαν συγκέντρωσιν, ποὺ γίνεται σήμερα, σὲ πολλὲς πόλεις μας, μοῦ ἐκίνησε τὴν περιέργεια μία ἀνακοίνωσις φίλου μου γιὰ τὸ θέμα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν …ἀνάποδη!!!

Σήμερα, ἡμέρα συντονισμένων ἀντιδράσεων, κατὰ τῆς ἰσλαμοποιήσεώς μας, σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα…

…ἀλλὰ κάποιοι, ποὺ ἦσαν μέσα στοὺς πρωτεργάτες τοῦ ἐγχειρήματος καταλήψεως τοῦ Βοτανικοῦ ἔχουν ἄλλες προθέσεις.
Κι αὐτὲς οἱ προθέσεις πλέον ἀφοροῦν στὸ ξεμπρόστιασμα ὅλων αὐτῶν ποὺ τοὺς ξεπούλησαν, κανονικὰ καὶ δίχως ἀποδείξεις γιὰ τὴν …ἐφορία, παίζοντάς το …μυξοπαρθένες.
Ἐπὶ πλέον, μετὰ ἀπὸ τὶς ἀποδείξεις ποὺ κατάφεραν νὰ συγκεντρώσουν, οἱ (πραγματικοί) πρωτεργᾶτες τοῦ ἐγχειρήματα, ἀπεφάσισαν νὰ μὴν τὶς κρατήσουν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους.
Φυσικά, ὅπως συμβαίνει πάντα σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, μεταξὺ τῶν προδοτῶν ἔπεσε νέα διχόνοια (ποιός νά τρίβῃ ἄρα γέ τά χέρια του; Μήπως ὁ πSoros;) διότι τὰ χάλασαν στὴν …μοιρασιά. Κάτι ποὺ σημαίνει πὼς ἕνας -τοὐλάχιστον- ποὺ δὲν …καλοπληρώθηκε θὰ ἀρχίση, σιγὰ σιγά, νὰ ἀναζητᾷ τρόπους νὰ ξαναχωθῇ στὶς παλαιές του …συντροφιὲς καὶ νὰ τὸ παίζῃ …θῦμα, ἀλλὰ καὶ νὰ …σιγοψιθυρίζῃ πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα ἤδη ἔχουν ἀποδειχθεῖ!!!

Ἡ ἱστορία, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἐνθυμοῦνται, ἔχει ὡς ἐξῆς: κάποια ἐξαγορασμένα καθάρματα, ἀκόμη καὶ μυστικοὶ πράκτορες (ποιῶν ὑπηρεσιῶν εἴπαμε;;;) μὲ δράσεις σὲ πολλοὺς χώρους, ὅπως κι αὐτὸν τοῦ Λαμπράκη καὶ τοῦ πσῶῤῤα, συνηργάσθησαν μὲ κάποιους πατριῶτες γιὰ νὰ καταληφθῇ ὁ Βοτανικός.
Λίγους μῆνες ὅμως πρὶν μπῆκαν στὸ κόμμα Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., συνηργάσθηκαν μὲ τὸν ντάλιο (τὸν «πάει μὲ ὅλα τὰ κομματομάγαζα»), τοῦ ἥρπαξαν τὸ κόμμα (καὶ τὸ ταμεῖον τοῦ κόμματος φυσικά!!!), κρατώντας στὸν Βοτανικό, γιὰ τὶς βάρδιες, τοὺς πραγματικοὺς πρωτεργάτες καὶ ὅποια ἀκόμη κορόιδα.

Ἡ ἐπιχείρησις διήρκεσε μερικοὺς μῆνες, ἀπὸ ἀστέγους στὸ πολὺ …σπρώξιμο, χρῆμα ἄφθονο ἀπὸ Ἕλληνες ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος, ποὺ πίστεψαν τὰ καμώματά τους καὶ τὶς προθέσεις τους (ὑπ΄ ὄψιν, οἱ ἐπίσημες προθέσεις ἦσαν ὑποστηριζόμενες ἀπὸ πολλοὺς πατριῶτες, ποὺ ἕνας ἕνας …ἐξηφανίζοντο, ὅταν ἀνεκάλυπταν τὴν μάσα!!!), ἀπὸ λόγια ἄλλο τίποτα καὶ ἕνα ὡραῖο ξημέρωμα τοὺς μπουζούριασαν, δίχως στοιχειώδεις ἀντιδράσεις (κι αὐτὸ ἦταν προσχεδιασμένον καὶ γνωστότατον στὶς ἀρχές!!!!!!) καὶ ἀφοῦ τοὺς πέρασαν ἀπὸ ἕνα χαζο-αὐτόφωρον, μὲ μίαν ἀντιῤῤατσίστρια εἰσαγγελέα, τοὺς ἄφησαν μὲ ἀναστολή.
Διαβάσαμε ἐπὶ πλέον φυσικὰ πὼς κάποιοι ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς πρωτεργάτες (δῆλα δὴ αὐτοὶ ποὺ ἐμπλέκονται σήμερα καὶ στὰ ὅσα καταγγέλλουν διάφοροι, γιὰ χρηματισμό τους. Αὐτοὶ οἱ …διάφοροι ἔχουν κι ὀνόματα, ποὺ ἔχουμε στὴν διάθεσίν μας!!!) ἦσαν ὑπόδικοι γιὰ σοβαρὰ ἀδικήματα, ὅπως αὐτὸ τῆς μαστρωπίας.

Ἐν τάξει. Ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν θέλει καὶ τὸν χρόνο του καὶ τὴν ἀπόφασιν γιὰ νὰ …ἀποφασίσῃ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ …κακὸς καὶ ποιὸς ὄχι.
Ἔτσι λοιπόν, μετὰ ἀπὸ τόσον καὶ τόσον καιρό, μόλις διάβασα τὸ μήνυμά του, ἀπεφάσισα νὰ μιλήσω μὲ τὸν φίλο μου ἐπὶ τέλους. Κι ἔμαθα πολλά. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ φανταζόμουν ἀλλὰ ἔπασχα στὶς …λεπτομέρειες καὶ στὶς μαρτυρίες.
Δυστυχῶς, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, τὸ χρῆμα ἐνίκησεν.!!!
Πολὺ χρῆμα ὅμως…


Πάντως ἐγὼ ἔμαθα πὼς μέσα στὴν πανελλήνιο κινητοποιήσιν κατὰ τῆς ἰσλαμοποιήσεως συμμετέχουν καὶ ξεπουλημένοι (τὴν ὑποστηρίζουν γιὰ τὴν ἀκρίβεια) κι αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔπαιζαν πρωτεργάτες τοῦ ἐγχειρήματος στὸν Βοτανικό.
Ἀλλὰ ἐκεῖ θὰ εἶναι κι αὐτοὶ ποὺ πράγματι ἦσαν πρωτεργάτες καὶ τοὺς …ἄδειασαν ὅταν δὲν τοὺς ἐχρειάζοντο!!!
(Ἐπίσημος πληροφορία τοῦ φίλου μου, ποὺ συμμετεῖχε καί, ἐπίσης, ξενύκτησε πολλὲς νύκτες ἐκεῖ  μέσα!!! Καὶ δὲν εἶναι ὁ μόνος. Εὐτυχῶς.!!!)
Συνεπῶς ἴσως καὶ νὰ ἔχουμε …δυσάρεστες ἐξελίξεις… Θὰ δοῦμε… θὰ δοῦμε…!!!

Βέβαια, θὰ πρέπη νὰ ἐνθυμούμεθα τὸ ἐξῆς: διχόνοια, φαγωμάρα, διάσπασις συνεπάγονται τὸ τέλος τῆς χώρας.
Ναί, ἐπιδεινώνεται ἡ κατάστασις, ἀλλὰ μᾶλλον πλέον δὲν εἶναι καὶ τόσο κακό. Ἐὰν εἶναι νὰ εἴμαστε ἡνωμένοι ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν χρημάτων ποὺ (ἀπὸ τὴ μίαν μᾶς παίρνει κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐλάχιστον τμῆμα τους) σκάει ὁ πSoros, δὲν θέλω νὰ ἑνωθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον κάποιοι θὰ τρώγουν καλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι θὰ ἱδροκοποῦν γιὰ μερικὰ ψίχουλα. Κι ἐὰν περισσεύουν κι αὐτά.
Προτιμῶ ὅλοι πεινασμένοι, μὲ παξιμάδι κι ἐλιά, παρὰ κάποιοι χορτάτοι καὶ οἱ λοιποὶ κορόιδα.

Μὰ καλά, θὰ μοῦ πεῖτε, τόσο ἀναίσθητη κατήντησα; Δέν ἐνδιαφέρομαι γιά τήν Πατρίδα μας; Γιά τόν λαό μας; Ντροπή.
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω πὼς  ὅλα εἶναι λάθος! Ὅλα!
Κι ἐφ΄ὅσον ὑπάρχῃ ἀνάμεσά μας ἔστᾦ κι ἕνας ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐξαγορασθῇ, εἶναι δεδομένον πὼς οἱ πολλοὶ θὰ εἶναι μοσχάρια κι αὐτὸς γελαδάρης. Ὑποχρέωσίς μας νὰ τὸν ξεμπροστιάσουμε, νὰ τὸν ἀπομονώσουμε καὶ νὰ τὸν πετάξουμε ἀπὸ τὶς κοινωνίες μας, στέλνοντάς τον στὰ ἀφεντικά του νὰ κλαίγονται παρέα.
Οἱ Πατρίδες ἄλλως τὲ δὲν χάνονται ἀπὸ τὶς συγκρούσεις. Οἱ λαοί, ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες, ἀπέδειξαν πὼς χάνονται ὅταν χάνουν γλῶσσα, συνείδησιν καὶ ταὐτότητα. Κι ἐμεῖς ἀκόμη, γιὰ κάποιον …μυστήριον λόγο ποὺ ὁ μπαμπ(ου)ινιώτης καὶ ἡ (κάθε ἐμπλεκομένη) πρεσβεία ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν, ἀκόμη κρατᾶμε. Ἄρα δὲν κινδυνεύουμε. Θὰ χάσουμε πολλούς, ἀλλὰ ὄχι τόσους γιὰ νὰ μᾶς …ξεχάσῃ ἡ ἀνθρωπότης. Ἄλλως τὲ πάντα λίγοι ἤμασταν στὶς μάχες.
Φθάνουμε ἁπλῶς σὲ ἐκεῖνον τὸ ὅριον ποὺ τελειώνει ὁ χρόνος τῶν ἔως σήμερα γελαδάρηδων κι ὄχι ὁ δικός μας.
Κι αὐτὸ θὰ φανῆ.
Γιὰ τὴν ὥρα ἀρκεῖ νὰ εἴμαστε δίπλα σὲ κάθε ἕναν ποὺ ἀντιμάχεται τὸ ψεῦδος καὶ ὑπηρετεῖ τὸν Ἐλεύθερο Ἕλληνα!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἡ σελίς τους (στὸ φατσοβιβλίο), ποὺ πάντα ἠλέγχετο ἀπολύτως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ …εἶδαν ψιλὰ καὶ «ἔδωσαν» χονδρὰ τοὺς συντρόφους τους, φυσικὰ λειτουργεῖ κανονικότατα καὶ ὑπόσχεται ἡμέρες δόξης καὶ ἐπανακαταλήψεως τοῦ Βοτανικοῦ…
…ἤ ἄλλως, τοῦτ… τοῦτ… τοῦτ… κίτρινες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply